Vastgoedplan

Defensie wil modern vastgoed dat optimaal bijdraagt aan de gereedstelling en inzet van de krijgsmacht. Defensie heeft daarom behoefte aan kazernes die aantrekkelijk zijn om in te werken en wonen, die duurzaam en betaalbaar zijn en op logische plekken staan in Nederland. Het huidige vastgoed is verouderd, niet duurzaam, slecht onderhouden en duur. In het Strategisch Vastgoedplan 2022 staat wat Defensie de komende jaren van plan is met haar vastgoed.

4 doelen

Defensie denkt dat de uitvoering van het vastgoedplan zeker 10 tot 15 jaar gaat duren. Het vastgoed wordt tijdens die periode stapsgewijs aangepakt. Defensie wil beginnen met grotere projecten die laten zien waar Defensie naartoe wilt. Met het Strategisch Vastgoedplan 2022 heeft Defensie 4 doelen. In het kort zijn dit:

  1. Goed voorbereid en klaar voor inzet: Door eenheden te concentreren op strategische locaties verspreid over Nederland gaat de operationele inzetbaarheid van Defensie omhoog.
  2. Personeel centraal: Defensiepersoneel verdient een goede, moderne en veilige werk- en leefomgeving. In het Strategisch Vastgoedplan 2022 staat hoe Defensie dit gaat aanpakken.
  3. Verduurzaming: Door gebouwen te vernieuwen en te verduurzamen wil Defensie minder energie verbruiken en daardoor de uitstoot van CO2 verminderen.
  4. Financieel in balans: Vastgoed structureel onderhouden voorkomt onderhoudsachterstanden. Dat zorgt voor een lager onderhoudsbudget, omdat vastgoed dan ook minder vaak stuk gaat.

Overleg met de regio

Samen met de regio worden de mogelijkheden voor de projecten onderzocht. Een gezamenlijke aanpak en regionale en lokale samenwerking is het doel. Defensie kijkt hoe kazernes meer onderdeel kunnen worden van de regio door bijvoorbeeld faciliteiten te delen.