Vastgoedplan

Defensie moderniseert en groeit. Daarom moet ze haar vastgoed verbeteren en uitbreiden. Dit is nodig omdat de veiligheidssituatie in de wereld verandert. De Nederlandse krijgsmacht richt zich meer op de bescherming van het eigen grondgebied en dat van NAVO-bondgenoten. 

Meer bij elkaar, duurzaam en vernieuwd

De veiligheidssituatie in de wereld vraagt om een grotere, beter uitgeruste en goed geoefende krijgsmacht. Defensie wil daarom vastgoed concentreren en bestaand vastgoed duurzamer maken en vernieuwen. Dit maakt het aantrekkelijker om bij Defensie te werken en het scheelt in de kosten voor onderhoud.

In het Strategisch Vastgoedplan 2022 staat wat Defensie de komende jaren van plan is met haar vastgoed. In dit plan staan 4 doelen om te bereiken:

  1. Goed voorbereid en klaar voor inzet: Het vastgoed bij Defensie moet aansluiten op wat nu nodig is. Om zich beter voor te bereiden op inzet, wil Defensie eenheden concentreren op strategische locaties verspreid over Nederland.
  2. Personeel centraal: Defensiepersoneel verdient een goede, moderne en veilige werk- en leefomgeving. Daarom wil Defensie dat haar personeel zich beter thuis voelt binnen de kazernes en oefenlocaties. En ze wil minder woon-werkverkeer en mogelijkheden om langer op dezelfde plek te blijven werken.
  3. Verduurzaming: Door gebouwen te vernieuwen en te verduurzamen wil Defensie minder energie verbruiken en daardoor de uitstoot van CO2 verminderen.
  4. Financieel in balans: Vastgoed structureel onderhouden voorkomt onderhoudsachterstanden. Dat zorgt voor een lager onderhoudsbudget, omdat vastgoed dan ook minder vaak stuk gaat.

Informatie over projecten

Defensie pakt haar vastgoed in delen aan. Ze doet dit samen met het Rijksvastgoedbedrijf. Een aantal grote en complexe projecten zitten nu in de opstartfase, zoals het vernieuwen van de Johannes Postkazerne, verduurzamen en vernieuwen van Vliegbasis Woensdrecht en een nieuwe kazerne voor het Korps Commandotroepen. Daarnaast worden kleinere vastgoedlocaties opgeknapt, zoals de Marinierskapel in Den Helder en de schietbaan in Weert.

Snel aanpakken

Defensie kijkt na jaren van bezuiniging hoe ze het vastgoed zo snel mogelijk kan aanpakken. De structurele extra investering van het kabinet in Defensie helpt daarbij. Defensie houdt bij het aanpakken van haar vastgoed rekening met het personeel dat het vastgoed gebruikt, met omwonenden en met de regio. En werkt hiervoor ook nauw samen met gemeenten en provincies.

Defensievastgoed in cijfers

  • Het vastgoed van Defensie beslaat ongeveer 50% van het totale vastgoed van het Rijk.
  • Het vastgoed van Defensie bestaat uit 468 objecten, zoals kazernes, oefenterreinen en opslaglocaties.
  • Eind 2022 waren er ongeveer 11.000 gebouwen met een gemiddelde leeftijd van bijna 40 jaar en ongeveer 6 miljoen vierkante meter bruto vloeroppervlakte.
  • Defensie bezit ruim 34.000 hectare terrein, waarvan bijna 26.000 hectare oefenterrein en circa 8.500 hectare bebouwd terrein.
  • Het zou ruim €25 miljard kosten om al het vastgoed van Defensie te vervangen (stand eind 2022).