Nieuwe kazerne Korps Commandotroepen in Roosendaal

Defensie wil een nieuwe, moderne en duurzame kazerne voor het Korps Commandotroepen (KCT). De huidige oefen- en werklocaties in Roosendaal en Rucphen zijn niet meer geschikt voor de speciale eenheid van Defensie. Er zijn geen goede schiet- en trainingsfaciliteiten, de locaties liggen teveel uit elkaar en bieden geen goed werk- en leefklimaat voor het personeel. Uit onderzoek blijkt de locatie ten oosten van het dorp Nispen aan de Antwerpseweg de beste keuze.

Het KCT in Roosendaal

Defensie heeft samen met de gemeente Roosendaal, gemeente Rucphen en de provincie Noord-Brabant verschillende locaties onderzocht in de regio. In het onderzoek naar locaties is rekening gehouden met:

 • natuur;
 • bodem en water;
 • mobiliteit;
 • duurzame energie;
 • ruimtegebruik.

Het KCT is al ruim 70 jaar verbonden aan Roosendaal en Rucphen. Deze regio ligt daarom voor de hand als locatie voor de nieuwe kazerne. Voor de nieuwe thuisbasis van het KCT bouwt Defensie op zijn minst:

Vergroot afbeelding Luchtfoto met weilanden, wegen, een rotonde, gebouwen en beboste gebieden.
Het terrein wordt grofweg omringd door de Oude Turfvaartsestraat, Kerkweg, Boswachtersdreef, Turfvaartsestraat, Antwerpseweg, Het Zijl en de Heijbeeksestraat.
 • legering;
 • kantoren;
 • leslokalen;
 • bedrijfsrestaurant;
 • medisch centrum;
 • buitensportvoorzieningen zoals een klimtoren, sportveld en een hindernisbaan;
 • schietfaciliteiten;
 • binnensportvoorzieningen;
 • magazijnen;
 • munitiebunker;
 • oefenlocatie voor vliegen met kleine drones.

Reageren op de plannen

De komende 2 jaar onderzoekt Defensie of deze locatie inderdaad geschikt is. Op 19 april 2024 start de ruimtelijke procedure. Defensie werkt dan samen met de regio in een aantal stappen naar een nieuwe kazerne toe. Vanaf dat moment kunt u ook reageren op de plannen van Defensie.

Samen met de gemeente, bewoners en ondernemers in de regio kijkt Defensie waar de nieuwe kazerne het best pas in de omgeving en of daar bijvoorbeeld nieuwe aansluitingen op het wegennet en openbaar vervoer voor nodig zijn.

Uw mening is belangrijk. Daarom kan iedereen op het voornemen en participatieplan van Defensie reageren (zienswijze indienen). Dit kan vanaf 19 april tot en met 31 mei 2024.

Defensie reageert op alle reacties in een Nota van Antwoord en publiceert dat op defensie.nl. Deze reacties worden meegenomen in de verdere ontwikkeling van de nieuwe kazerne.

Inloopbijeenkomsten

Om de plannen toe te lichten, hield Defensie op 24 april 2024 en 15 mei 2024 inloopbijeenkomsten in Roosendaal. Als er een nieuwe bijeenkomst komt, leest u dat op deze pagina.

Contact

Vragen over de nieuwe kazerne kunt mailen naar kazernekct@mindef.nl of versturen per post naar:

Ministerie van Defensie
t.a.v. Programmadirectie Transformatie Vastgoed Defensie (TVD)
kazerne KCT
Postbus 20701
2500 ES Den Haag

Vermeld in uw brief uw adres en vergeet niet om de brief te ondertekenen. Stelt u uw vraag per post, dan ontvangt u een ontvangstbevestiging ook per post.

Documenten

U kunt de documenten voor dit project inzien via de links hieronder. Ook kunt u de documenten op papier inzien in het gemeentehuis van Roosendaal.

Voor het bekijken van de stukken maakt u van tevoren een afspraak via het telefoonnummer (0165) 579 111.