Groei personeelsbestand, maar innovatieve werving blijft nodig

Het totale personeelsbestand van Defensie is van ruim 66.000 VTE gegroeid naar ruim 67.300. Toch is dit niet genoeg om het personeelstekort op te lossen. Dit staat in de Personeelsrapportage over 2021 die staatssecretaris Christophe van der Maat vandaag aan de Kamer aanbood. Naast de personeelsontwikkelingen staat in het rapport hoe de krijgsmacht meer mensen wil aantrekken.

Dankzij de extra financiële middelen kan de militaire organisatie groeien. Deze groei komt echter bovenop de huidige personele tekorten, onder meer door de zeer krappe arbeidsmarkt. Defensie moet dus innovatief zijn bij het binden van nieuwe mensen en het behouden van het huidige personeel.

Naast de groei van het totale personeelsbestand (beroepsmilitairen, burgers en reservisten), steeg ook het aantal vrouwen bij Defensie: van bijna 10.200 naar ruim 10.800 VTE (plus 6%).

Hoger vullingspercentage

De instroom van militairen steeg met 8% tot ruim 3.900 VTE. Gepland was echter 5.276 VTE. De organisatie groeide met 168 militaire functies. Omdat het personeelsbestand sterker groeide dan de toename van de formatie is het vullingspercentage met 0,7% gestegen naar 79,9%. Het vullingspercentage van burgerpersoneel steeg met 0,7% gestegen naar 105,2% (door burgers op militaire stoelen). Het totale vullingspercentage kwam daarmee op 86,7%.

Ten opzichte van 2020  zijn er in absolute aantallen 254 VTE’n (+8%) meer militairen vertrokken. Het aantal  burgers dat Defensie verliet, is met 214 VTE’n (+17%) ook hoger. De uitstroom van zowel militairen als burgers is daarmee hoger dan gepland.

De 5 belangrijkste redenen voor vertrek zijn:

  • Wijze waarop de organisatie wordt bestuurd . Het belangrijkste bezwaar hierbij is ‘trage besluitvorming en uitvoering’.
  • Arbeidsvoorwaarden;
  • Balans werk/thuis;
  • Functietoewijzigingssysteem;
  • Gebrek aan loopbaan- en ontwikkelingsmogelijkheden.

Prioriteit

Om behoud te stimuleren wordt prioriteit gegeven aan de volgende zaken:

  • Een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord. Het bijzondere werk en de grote verantwoordelijkheid vragen om een betere beloning, een nieuw beloningsmodel en moderne arbeidsvoorwaarden.
  • Een nieuw HR-model moet meer uitgaan van individuele talenten en ambities, bij zowel de in-, door- en uitstroom als bij de opleiding en ontwikkeling van medewerkers.

Verbinding samenleving versterken

Voor voldoende mensen wil Defensie de verbinding met de samenleving versterken. De nieuwe aanpak van boeien, binden en behouden moet hiervoor zorgen.

Defensie wil jongeren tot 17 jaar informeren en inspireren. Dat moet gebeuren op school, in het Nationaal Militair Museum, tijdens schoolbezoeken aan defensielocaties en op de open dagen van de landmacht, luchtmacht en marine.  Jongeren van 17 jaar en ouder kunnen met Defensie  kennismaken via het programma Maatschappelijke Diensttijd of het Defensity College. Daarnaast gaat Defensie onderzoeken hoe jongeren op vrijwillige basis als militair de samenleving kunnen dienen, geïnspireerd door modellen uit onder andere Scandinavië.

Als mensen later in hun loopbaan bij Defensie willen, kan dat als zij-instromer, reservist en via partnerschappen met bedrijven en organisaties. Die lenen  medewerkers dan tijdelijk uit als reservist of burger.

Reservisten onmisbaar

Reservisten zijn cruciaal voor een wendbare en schaalbare defensieorganisatie. Daarom investeert Defensie in het optimaal kunnen benutten van onze reservisten en in uitbreiding van het bestaande bestand.