Rol van de media

Sommige missies zijn veel in het nieuws. Soms is dat negatief of gaat het over gevaarlijke situaties ter plekke. Hoe gaat u hier als thuisfront mee om?

Berichtgeving relativeren

De berichten in de media geven niet altijd de werkelijke situatie weer. Defensie informeert de media zoveel mogelijk over de stand van zaken. Zij kunnen dan een goed beeld naar buiten brengen. Maar soms kan dat niet. Bijvoorbeeld omdat het om informatie gaat die de veiligheid van het personeel in gevaar kan brengen.

"Volgens mij krijgen de mensen in Nederland niet altijd een objectief beeld van de situatie. Ik begrijp wel hoe dat werkt: slecht nieuws is wel nieuws, goed nieuws vaak niet. Maar soms is het beeld dat daardoor wordt gecreëerd onjuist."

Generaal b.d. Tom Middendorp

Geen nieuws, goed nieuws

Als uw relatie iets overkomt, informeert Defensie u altijd zo spoedig mogelijk. In dat opzicht geldt: geen nieuws is goed nieuws.

Interviews

De kans bestaat dat de media u benaderen om deel te nemen aan een interview of reportage. U bent natuurlijk vrij om te bepalen of u hieraan wilt meewerken. Wel vraagt Defensie u rekening te houden met het werk van Defensie. Doe bijvoorbeeld geen uitspraken die de veiligheid van uw relatie en andere militairen in gevaar kunnen brengen.

Defensie adviseert over omgang met media

U kunt contact opnemen met Defensie voor advies en begeleiding voordat u uw medewerking aan de media toezegt. Neemt u dan contact op met de afdeling persvoorlichting van de Directie Communicatie, telefoonnummer (088) 950 20 20.

Soms vragen de media aan Defensie of het thuisfrontcomité of zij mensen van het thuisfront mogen interviewen. Defensie geeft in dat geval geen contactgegevens van het thuisfront door, maar overlegt altijd eerst met u.