Financiën

Voor algemene vragen over financiën kunt u als thuisfront terecht bij het Dienstencentrum Human Resources (DR HR). DC HR verstrekt financiële gegevens alleen aan de Defensiemedewerker persoonlijk. Deze gegevens worden niet verstrekt aan het thuisfront.

Extra toelage

Meestal ontvangt een uitgezonden militair een aanvullende toelage. Dit om onkosten en extra werkdruk te compenseren. Soms krijgt de militair de toelage (gedeeltelijk) ter plaatse uitbetaald. Bijvoorbeeld als hij of zij in eigen huisvesting en voeding moet voorzien. Meestal zorgt Defensie daarvoor en wordt de toelage tegelijk met het salaris overgemaakt. Voor algemene vragen over de hoogte en uitbetaling van de toelage kunt u contact opnemen met het Dienstencentrum Human Resources.

Rechtspositie uitzending

Voor een goede uitvoering van de uitzending is het van groot belang dat de militair het thuisfront goed is voorbereid en geïnformeerd. De informatiebundel 'Uw rechtspositie bij uitzending' biedt informatie over een veelheid aan rechtspositionele zaken waar de militair voor, tijdens of na de uitzending mee in aanraking kan komen. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het Dienstencentrum Human Resources.