Explosief of verdacht pakketje gevonden?

Bij werkzaamheden in een weiland, achtertuin of op het strand komen nog vaak explosieven naar boven. Zoals munitie, oude wapens of een granaat.

Explosief gevonden?

  • Blijf uit de buurt van het explosief, raak het niet aan en neem het niet mee.
  • Stop alle werkzaamheden in de directe omgeving.
  • Ga niet nog een keer bij het explosief kijken.
  • Waarschuw direct de politie via het telefoonnummer 0900-88 44. Ook als u twijfelt of het een explosief is.
  • Zorg ervoor dat omstanders uit de buurt blijven.

Magneetvissen

Vermoed u tijdens het magneetvissen dat u een explosief aan de magneet heeft hangen?

  • Haal het object niet van de magneet af. Hang het terug in het water. Verroest metaal kan breken. Op moderne handgranaten of wapens kan DNA zitten. Dat blijft het beste bewaard in water.
  • Bel de politie via het telefoonnummer 0900-88 44. De politie schat in of de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ingeschakeld moet worden.
  • Laat het gevonden object niet achter op straat en neem het niet mee naar huis.
  • Blijf bij het object totdat de politie er is.

Verdacht pakketje gevonden?

Ziet u een achtergelaten koffer in de trein of een verdacht pakketje in een winkelstraat? Bel ook dan de politie via het telefoonnummer 0900-88 44. De politie waarschuwt de EOD om het explosief op te ruimen of verdachte zaken te controleren.