Joint Doctrine Publicatie 3.8 CBRN-verdediging

De Joint Doctrine Publicatie 3.8 CBRN-verdediging is een richtlijn voor militair personeel dat zich bezig houdt met de voorbereiding, planning en uitvoering van operaties onder (dreiging van) chemische, biologische, radiologische en nucleaire (CBRN) stoffen.