Doctrines Defensie

Doctrines beschrijven de principes die bepalen hoe de krijgsmacht wordt ingezet. Ze zijn het uitgangspunt voor het plannen, voorbereiden en uitvoeren van militaire operaties.

Nederlandse Defensie Doctrine

Doctrines maken gebruik van lessen uit de geschiedenis, ideeën van originele denkers en opgedane ervaringen. De Nederlandse Defensie Doctrine (NDD) beschrijft opvattingen achter de Defensiebrede inzet. Deze is in 2019 herzien om aan te sluiten op ontwikkelingen in het wereld- én het dreigingsbeeld, veranderingen in de NAVO-doctrine en een groter belang van het domein cyberspace.

Doctrine per vakgebied

Daarnaast zijn er aparte doctrines voor specifieke militaire vakgebieden, zoals de martiem-militaire doctrine, de doctrine voor landoptreden en die voor inlichtingenwerk. Kort na het verschijnen van de herziene NDD is de nieuwe doctrine over het cyberdomein gepubliceerd.