Uitbreiding verbindingsspoor Acht voor voertuigen 13 Lichte Brigade

Gemeente Oirschot

Er zijn meer verbindingsspoorlijnen nodig om militair materieel over het spoor te vervoeren. Dit komt doordat er meer oefeningen en trainingen zijn van eenheden die zich binnen Europa per rail verplaatsen. Ook door het veranderende dreigingsniveau aan de grenzen van Europa gaan meer vervoersbewegingen door Europa. Volgens EU-regelgeving moeten transporten van meer dan 500 kilometer per rails of waterwegen gaan plaatsvinden. Het gaat vooral om fysieke uitbreiding van bestaande verbindingsspoorlijnen. In Oirschot gaat het om raccordement (verbindingsspoor) Acht.

Bijeenkomsten

Defensie houdt informatiebijeenkomsten over de ruimte die ze nodig heeft. Kijk op de pagina Informatiebijeenkomsten waar en wanneer deze zijn.

Meer weten?

Meer informatie vindt u in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Daarin staat voor heel Nederland beschreven welke ruimte Defensie zoekt. 

Op het NRD kon u tot 12 februari 2024 reageren. Er kwamen ruim 2.200 reacties binnen. De volledige reactie van Defensie is terug te vinden in de Nota van Antwoord.

Via de pagina Ruimte voor Defensie vindt u de informatie in het kort en een snel overzicht van heel Nederland. in de infographic ziet u in welk deel van het proces het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie is.