Informatiebijeenkomsten Ruimte voor Defensie

Defensie houdt vanaf juni 2024 informatiebijeenkomsten over de ruimte die ze in Nederland nodig heeft. Dit gebeurt per provincie/regio. Op deze pagina leest u waar en wanneer de bijeenkomsten zijn en hoe u zich aanmeldt.

Defensie wil u informeren over de plekken waar ze wil bouwen, uitbreiden en oefenen. Daar wordt onderzoek naar gedaan, en tijdens de bijeenkomsten deelt Defensie de eerste onderzoeksresultaten.

Kijk op de pagina Ruimte per provincie voor de plannen in uw omgeving.

Overzicht bijeenkomsten

U kunt zich hieronder aanmelden. Er opent dan een externe pagina waar u zich kunt registreren voor de bijeenkomst.

Programma:

  • 18.45 – 19.15 uur | Ontvangst en informatiemarkt
  • 19.15 – 19.45 uur | Presentatie over de laatste ontwikkelingen
  • 19.45 – 22.00 uur | In gesprek met Defensie en haar partners:
    • Informatiemarkt
    • Interactieve sessie(s) ruimtebehoeften

Voor Vlieland is een precieze locatie nog niet bekend. U kunt zich hier wel alvast voor aanmelden.

Informatiebijeenkomsten

Eerdere bijeenkomst op 16 januari 2024

Tijdens de digitale informatiebijeenkomst van 16 januari 2024 over Ruimte voor Defensie gaf Defensie uitleg bij de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Daarin staat welke mogelijkheden Defensie onderzoekt om te bepalen wat de beste plek of manier voor Defensie is om te bouwen, oefenen of vliegen en de planning waarin dit plaatsvindt. Defensie kon niet alle vragen beantwoorden tijdens deze bijeenkomst. De reactie van Defensie leest u hieronder.

Nog niet op alles een antwoord

Veel vragen waren te specifiek of inhoudelijk om nu al antwoord op te kunnen geven. Bijvoorbeeld vragen over exacte aantallen vliegbewegingen, het tijdspad van projecten, wanneer activiteiten plaatsvinden of geluidsniveaus. In deze fase geeft Defensie alleen nog de behoefte aan en vergelijkt ze mogelijke alternatieven. Pas als het kabinet de voorkeurslocaties vaststelt, kan Defensie de daadwerkelijke uitwerking met u delen. Het plan MER vormt daarvoor de basis.

Defensie houdt u via defensie.nl en social media  op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Waar Defensie zoekt naar ruimte

U kunt in het NRD zien waar Defensie naar locaties zoekt. Soms zoekt Defensie binnen een groot gebied naar een specifieke locatie voor een activiteit. De specifieke locatie binnen dat grotere zoekgebied bepalen is onderdeel van het plan MER.

Defensie heeft behoefte aan 2 soorten ruimten: ruimte met en ruimte zonder locatie. Daarom heeft Defensie 2 verschillende kaarten gemaakt. Bekijk beide kaarten om te zien wat er mogelijk in uw omgeving gaat gebeuren.

Ruimte afstemmen met andere overheden

Andere overheden hebben ook plannen die uw leefomgeving beïnvloeden. Defensie overlegt daarom nu al met andere rijksoverheden over de ruimte die ze nodig heeft voor verschillende plannen. De beslissing over wat waar gaat gebeuren in Nederland ligt bij het kabinet en wordt uitgewerkt in de landelijke Nota Ruimte.

Informatie over de planning vindt u in de infographic: Proces nationale beleidsvisie (NPRD) en tijdspad.

Video: informatiebijeenkomst 16 januari 2024

Op de pagina Ruimte per Provincie kunt u lezen wat er over uw omgeving in staat, en uw reactie geven.

Op de pagina Ruimte per Provincie kunt u lezen wat er over uw omgeving in staat.