Beperkingengebied rondom Vliegbasis Woensdrecht bij wet vastleggen

Gemeente Woensdrecht

Defensie wil meer controle over wat er rondom militaire vliegvelden wordt gebouwd. Het plaatsen van windmolens heeft bijvoorbeeld negatieve gevolgen voor de vliegmogelijkheden.

Voor de vliegveiligheid wil Defensie de zogenoemde outer horizontal surface rondom militaire luchthavens wettelijk vastleggen op een straal van 15 kilometer. Dit is ook het voorgeschreven beperkingengebied door de internationale burgerluchtvaartorganisatie van de VN. De beperkingengebieden liggen in Nederland ook rondom civiele luchthavens.

Bijeenkomsten

Defensie houdt informatiebijeenkomsten over de ruimte die ze nodig heeft. Kijk op de pagina Informatiebijeenkomsten waar en wanneer deze zijn.

Meer weten?

Meer informatie vindt u in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Daarin staat voor heel Nederland beschreven welke ruimte Defensie zoekt. 

Op het NRD kon u tot 12 februari 2024 reageren. Er kwamen ruim 2.200 reacties binnen. De volledige reactie van Defensie is terug te vinden in de Nota van Antwoord.

Via de pagina Ruimte voor Defensie vindt u de informatie in het kort en een snel overzicht van heel Nederland. in de infographic ziet u in welk deel van het proces het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie is.