Verwerken van (medische) persoonsgegevens bij het Militair Revalidatiecentrum Aardenburg

Als u revalideert in het Militair Revalidatie Centrum (MRC) Aardenburg verwerken wij uw persoonsgegevens. Vanaf uw eerste consult met de arts tot en met uw ontslag slaan wij gegevens van u op. Wij zijn wettelijk verplicht om deze gegevens 20 jaar te bewaren. 

We kunnen uw gegevens op verschillende manieren gebruiken 

  • Om u goed te kunnen behandelen en om u de juiste nazorg te geven moeten wij uw ziekte of aandoening bepalen en onderzoeken (diagnostiek). 
  • Voor het uitwisselen van informatie met derden (bijvoorbeeld met uw huisarts of uw zorgverzekeraar).
  • Om de kwaliteit van zorg te verbeteren.
  • Voor medisch wetenschappelijk onderzoek.

Hier leest u hoe wij uw (medische) persoonsgegevens kunnen gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek en om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren. 

Medische gegevens gaan over uw gezondheid

Uw medische gegevens zijn gegevens die gaan over uw gezondheid. Wij verzamelen deze gegevens in een patiëntendossier. Het gaat onder meer om: 

  • uw diagnose;
  • uw behandeling(en);
  • de resultaten van deze behandeling(en);
  • de gegevens van de controles na de behandeling(en).

Dit soort gegevens zijn bijvoorbeeld beeldmateriaal of bloeduitslagen. Al deze gegevens worden digitaal en goed beveiligd opgeslagen. Alleen personeel dat daar toestemming voor heeft kan bij deze gegevens.

Gebruik van uw gegevens om zorgkwaliteit te verbeteren

Bij het MRC proberen we altijd de kwaliteit van zorg te verbeteren. Het revalidatiecentrum heeft daarom een groot aantal kwaliteitssystemen. Wij registreren en analyseren bijvoorbeeld incidenten. Om de systemen goed te kunnen gebruiken zijn soms gegevens uit patiëntendossiers nodig. We zijn ook wettelijk verplicht om de kwaliteit van onze zorg bij te houden en zo bij te dragen aan de kwaliteit van zorg in Nederland. Soms sturen we daarom gegevens naar landelijke registraties. 

Wij gaan er vanuit dat u geen bezwaar heeft tegen het delen van uw gegevens binnen deze systemen en registraties. Heeft u wel bezwaar tegen het delen van uw gegevens? Lees dan onder aan de pagina wat u kunt doen. 

Gebruik van uw gegevens voor wetenschappelijk onderzoek

Uw gegevens kunnen we ook gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Al onze wetenschappelijke onderzoeken zijn gericht op de veiligheid en werkzaamheid van onze behandelmogelijkheden. Wij onderzoeken bijvoorbeeld of behandelprogramma’s nog goed werken. Uw eigen behandelaar kan dit onderzoek uitvoeren, maar ook andere onderzoekers kunnen uw gegevens hiervoor gebruiken. Er gelden strenge privacyregels bij het gebruik van persoonsgegevens voor onderzoek en u bent in wetenschappelijke publicaties nooit herkenbaar. U leest hier meer over in de toelichting op de privacyverklaring van de Defensie Gezondheidszorg Organisatie (DGO).

Uw privacy is belangrijk

Al uw medische gegevens vallen onder het medisch beroepsgeheim. Bij uw persoonsgegevens houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onder persoonsgegevens vallen onder meer uw naam, adres en andere gegevens waarmee iemand u kan herkennen. 

Medische gegevens delen we anoniem of gecodeerd met onderzoekers. Hierdoor kunnen de onderzoekers en de instelling of het bedrijf waarmee zij samenwerken er niet achter komen van wie de gegevens zijn. Als de resultaten van een onderzoek in wetenschappelijke tijdschriften komen, zijn de gegevens dus ook altijd anoniem. 

Bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens

Wilt u niet dat we uw (medische) gegevens voor kwaliteitsdoeleinden en/of wetenschappelijk onderzoek gebruiken? Geef dit dan aan bij uw behandelend arts of stuur een e-mail naar het secretariaat zorgondersteuning: secretariaat@mrcdoorn.nl.  Uw bezwaar registreren wij in uw dossier. U hoeft geen reden voor uw bezwaar te geven en u krijgt met of zonder bezwaar altijd dezelfde zorg.

Meer over uw privacyrechten leest uw op ‘Privacyrechten persoonsgegevens’.

Bel voor vragen

Bel voor vragen met het secretariaat zorgondersteuning op telefoonnummer (0343) 59 84 45.