Verwijzen naar het MRC

Militairen en burgers kunnen revalideren in het Militair Revalidatie Centrum (MRC) Aardenburg. Een huisarts of specialist in het ziekenhuis verwijst een patiënt naar het MRC. Per behandelaar verschilt de manier van verwijzen.

De verwijzing

Civiele zorgverleners melden patiënten aan via Zorgdomein. Zijn zij niet aangesloten op Zorgdomein? Dan kunnen zij een beveiligde e-mail sturen naar: secretariaat@mrcdoorn.nl.

Het Centraal Militair Hospitaal meldt patiënten aan via Zorgplatform.

Het Eerstelijns Gezondheidszorg Bedrijf meldt patiënten aan via een Interne Order.

Militairen verwijzen

Bij het MRC revalideren vooral geblesseerde en gewonde militairen. Het MRC helpt ze om weer op het hoogst haalbare niveau te presteren. Militairen die medisch specialistische revalidatiezorg nodig hebben, moeten verwezen worden naar het MRC.

Verwijs direct naar het MRC bij:

 • Amputatie.
 • Traumatologie.
 • Handletsel.
 • Niet-aangeboren hersenletsel (matig/ernstig traumatisch hersenletsel, CVA).

Verwijs naar het MRC bij onvoldoende (te verwachten) effect bij behandeling in de eerstelijns zorg bij:

 • Aanhoudende lichamelijke pijnklachten, bijvoorbeeld aspecifieke lage rugklachten. 
 • Licht traumatisch hersenletsel.
 • Enkelvoudige orthopedische problematiek.
 • Aanhoudende klachten na COVID-19.

Burgers verwijzen

Specialisten bij het MRC behandelen ook burgers met de kennis en ervaring die zij opdoen bij het behandelen van militairen. Het MRC kan voor deze burgers zorg bieden van dezelfde hoge kwaliteit. Patiënten met een premorbide (voor de ziekte) hoog participatieniveau (deelname aan maatschappij bijvoorbeeld met werk, het gezin of vrijetijdsbesteding) en een hoge participatieambitie zijn met name geschikt om te revalideren bij het MRC. Burgers komen niet voor alle behandelingen in aanmerking.

Verwijs burgers naar het MRC bij:

 • multitrauma;
 • (traumatische) amputatie van de onderste en bovenste extremiteiten met revalidatie na osseointegratie;
 • matig en ernstig traumatisch hersenletsel (minimaal een Rancho Los Amigos Level of Cognitive Functioning van 6).
 • recent opgelopen niet-aangeboren hersenletsel bij patiënten met een premorbide hoog participatieniveau en hoge participatieambitie.

Twijfelt u over doorverwijzen naar het MRC? Neem dan contact op. Burgers komen niet in aanmerking voor revalidatie bij:

 • chronische pijn;
 • commotio cerebri;
 • chronische vermoeidheid
 • post-covid syndroom;
 • HNP;
 • enkelvoudige orthopedische problematiek.