Revalideren bij het MRC

Als u bij het Militair Revalidatie Centrum (MRC) Aardenburg revalideert, moet u met een aantal zaken rekening houden. Hier leest u over verwijzen, uw eerste bezoek, de wachtlijst, kosten en wat u moet doen als u tijdens uw revalidatie verhinderd bent.

Uw eerste bezoek

U heeft een verwijzing nodig om u aan te melden voor revalidatie bij het MRC. Een revalidatiearts beoordeelt de verwijzing en bepaalt wat voor afspraak u krijgt. Binnen enkele dagen ontvangt u telefonisch of via e-mail bericht over de beoordeling en eventueel wat u bij uw eerste bezoek nodig heeft. Tijdens dit eerste bezoek wordt er met u besproken of het MRC de meest geschikte plek is voor uw revalidatie. Daarna wordt u bij het desbetreffende traject op de wachtlijst geplaatst.

De wachtlijst

Er is veel vraag naar zorg bij het MRC en niet iedereen kan tegelijkertijd revalideren. Daarom komt u eerst op een wachtlijst terecht voor sommige behandelingen. Uw revalidatiearts vertelt u wat de wachttijd is. Dit is een schatting en kan later altijd nog wijzigen.

Elke woensdag is er een opnamevergadering. Tijdens deze vergadering wordt er gekeken naar de therapiecapaciteit, de medische noodzaak en de wachttijd en wordt er besloten wie over 2 weken kan starten met revalideren. Als u kunt beginnen, dan hoort u dat diezelfde week nog.

Ernstige en acute letsels of aandoeningen krijgen voorrang. En omdat het MRC een militair revalidatiecentrum is, krijgen militairen ook voorrang.

U krijgt telefonisch, per e-mail of per post bericht over uw startdatum. Het is daarom belangrijk dat uw gegevens (telefoonnummer, adres en e-mail) juist zijn. Geef het door aan het secretariaat zorgondersteuning als uw gegevens veranderen of als u niet meer beschikbaar bent in de periode waarin uw startdatum verwacht wordt.

Legitimeren de eerste dag

U meldt zich als eerste bij het secretariaat zorgondersteuning op de afgesproken tijd. Hier wordt de noodzakelijke administratie uitgevoerd. Het is wettelijk verplicht om uw burgerservicenummer (BSN) te registeren en te controleren. Neem daarom een geldig legitimatiebewijs mee (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument). Ook moet u het pasje van uw zorgverzekering meenemen.

Klinische opname in het verpleegcentrum

Bij een klinische opname in het verpleegcentrum haalt een verpleegkundige of begeleider u op. Die voert een opnamegesprek met u en maakt u wegwijs binnen het revalidatiecentrum. Deze eerste dag heeft u een gesprek met uw physician assistant en u krijgt informatie over uw behandeling, uw therapierooster en uw verblijf. U volgt meestal nog geen therapie de eerste dag. Deze opnamedag staat in het teken van wennen en kennismaken.

Klinische opname in de Barak (militaire legering)

U meldt zich de eerste dag bij de Barak of bij het secretariaat zorgondersteuning. In uw oproepbrief staat waar u moet zijn. Militairen moeten ook hun smartcard (Defensiepas) meenemen. U krijgt de eerste dag een uitgebreide rondleiding over het terrein van het revalidatiecentrum.

Dagindeling klinische opname:

  • Tussen 7.00 en 9.30 uur ontbijt in het restaurant.
  • Tussen 8.00 en 12.30 uur therapieën volgens rooster.
  • Tussen 11.30 en 13.30 uur lunch in het restaurant.
  • Tussen 13.15 en 16.30 uur therapieën volgens rooster.
  • Tussen 16.30 en 18.30 uur diner in het restaurant (vrijdag tot 18.00 uur).

Poliklinische opname in dagbehandeling

Bij een poliklinische opname haalt een begeleider u op uit de huiskamer en voert met u een opnamegesprek. Deze begeleider maakt u ook wegwijs binnen het revalidatiecentrum. Meestal heeft u al uw therapierooster ontvangen voor die eerste dag en start u direct met uw revalidatie. In de oproepbrief staat wat u moet meenemen.

Dagindeling poliklinische opname:

  • Vanaf 8.00 uur therapieën volgens rooster.
  • Tussen 11.30 en 13.30 uur lunchtijd.
  • Vanaf 13.15 uur therapieën volgens rooster.

Duur en nazorg

De duur van de revalidatie hangt af van de ernst van de aandoening en de behandeling. Uw revalidatiearts kan u een schatting geven van de duur van uw revalidatie.

Meestal komt u een aantal weken na uw ontslag terug voor controle. Als u vragen heeft, dan kunt u die tijdens de controle stellen. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunt u uw herstel thuis afwachten of wordt u doorverwezen naar andere behandelmogelijkheden.

Eigen risico

Nederlandse zorgverzekeraars vergoeden revalideren bij het MRC vanuit de basisverzekering. U betaalt hier dus niets extra voor. Alle zorg bij het MRC (consult of behandeling) gaat wel af van uw eigen risico, omdat het MRC een instelling is voor specialistische zorg.

Facturen van het MRC gaan rechtstreeks naar uw verzekeraar. Als uw eigen risico nog niet volledig is betaald, ontvangt u daarvoor een rekening van uw zorgverzekeraar. Neem contact op met uw zorgverzekeraar als u vragen heeft over facturen of uw eigen risico.

Kosten telefonisch consult

Soms is het niet nodig om voor een herhaalafspraak naar het MRC te komen. Uw therapeut kan uw consult dan ook telefonisch doen. De kosten voor dit consult zijn hetzelfde als een consult op locatie en gaan ook van uw eigen risico af. Als u liever een afspraak wilt op locatie, dan is dat altijd mogelijk.

Mijn PMGZ

Bij het MRC kunnen militaire revalidanten hun medisch dossier digitaal inzien op mijnpmgz.nl. U logt in op het Portaal Militaire Gezondheidszorg (PMGZ) met uw DigiD. Met uw DigiD bewijst u op internet wie u bent.

Video consult

Bij het Militair Revalidatie Centrum (MRC) Aardenburg kunt u steeds vaker een videoconsult (beeldbellen) plannen met uw zorgverlener. U hoeft dan niet meer naar het MRC te komen, maar heeft de afspraak via uw mobiele telefoon, tablet, laptop of computer. Het videoconsult vindt plaats via Mijn PMGZ (Portaal Militaire Gezondheidszorg) en de app Microsoft Teams

Verplichtingen, stoppen en afwezigheid

Als u start met revalideren, dan bent u verplicht om mee te werken aan de behandelingen. Tijdens uw eerste bezoek vertelt uw revalidatiearts welke therapieën u volgt in uw traject. U krijgt elke week een rooster met de therapieën. Deze zijn moeilijk te veranderen of te verplaatsen.

Vragen over uw rooster kun u bespreken met de planning, uw revalidatiearts of physician assistant.

Meld afwezigheid

Als u ziek bent of om andere redenen niet kunt revalideren, dan geeft u dat door aan uw afdeling tussen 7.30 en 8.00 uur. U vindt deze telefoonnummers in het uitklapmenu op de contactpagina onder 'Bellen of mailen'.

Als u verwacht langdurig afwezig te zijn, overleg dat dan zo snel mogelijk met uw revalidatiearts of physician assistant. Dit kan invloed hebben op uw revalideren.

Als u zonder af te zeggen afwezig bent, dan komt dat in uw dossier. Bent u 3 keer zonder af te zeggen afwezig, dan kan uw revalidatie stopgezet worden.

Uw verwijzer wordt op de hoogte gebracht als uw revalidatie stopt, omdat u 3 keer zonder afzeggen afwezig was. Bij militairen meldt het MRC dit ook aan hun commandant.