Procedure rond komst militaire radar in Herwijnen opgesplitst

Defensie brengt een scheiding aan in de procedure voor de komst van de nieuwe radar in Herwijnen om een jaar vertraging te voorkomen. Deze afweging is gemaakt in het belang van nationale veiligheid en in het belang van een zorgvuldige inspraakprocedure voor bewoners en andere belanghebbenden. Dat meldt staatssecretaris Christophe van der Maat vandaag.

Vergroot afbeelding Een SMART-L-radar.
Voorbeeld van een SMART L-radar.

De komst van het zogeheten SMART L-radarstation in Herwijnen is noodzakelijk omdat Defensie de beveiliging van het luchtruim in Nederland zo snel mogelijk op het gewenste niveau wil hebben. Daarvoor zijn 2 radarstations nodig. Eentje staat er in Wier voor het noorden van het land. De radar in Herwijnen moet de dekking in Zuid-Nederland verzorgen. Deze moet in 2026 de zwaar verouderde radar in Nieuw-Milligen vervangen.

Voor de procedure rond de komst van het nieuwe radarstation zijn momenteel 2 documenten gereed voor terinzagelegging. Het gaat om het ontwerp-rijksinpassingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning. Dat eerste ligt vanaf morgen ter inzage. Dit is een soort bestemmingsplan waar omwonenden op kunnen reageren. De termijn hiervan bedraagt wettelijk gezien 6 weken. Dat betekent dat 29 januari 2024 de laatste dag hiervoor is.

De ontwerp-omgevingsvergunning wordt later ter inzage aangeboden. Daartoe is besloten nadat afgelopen week een motie in de Eerste Kamer werd aangenomen. Daarin werden zorgen verwoord die er zijn over het geluid van de radar en werd gevraagd te wachten tot geluidsmetingen bij eenzelfde radar in Wier bekend zijn. Die resultaten kunnen omwonenden dan meenemen in hun afweging. Zodra die resultaten er zijn, wordt ook dit document klaargemaakt voor terinzagelegging.

Door de bestemming van het perceel nu al wel voor te leggen wint Defensie tijd. Vanaf 1 januari geldt namelijk de Omgevingswet. Hierdoor zouden alle procedures opnieuw moeten. Dit zou zeker een jaar vertraging opleveren. Van der Maat noemt dat ontoelaatbaar. Omdat de vergunning vóór 1 januari 2024 is aangevraagd, geldt hiervoor nog de huidige wetgeving.

NAVO-radar

Het radarstation in Wier wordt momenteel aangepast vanwege geluidsoverlast. Ter overbrugging gebruikt Defensie in Leeuwarden een Deployable Air Defence Radar (DADR) van de NAVO. De verbouwing is naar verwachting in maart 2024 gereed. De DADR verhuist dan naar Nieuw-Milligen, waar het zwaar verouderde MPR-station staat.

Omdat onzeker is of dit station blijft werken, wordt het vanaf medio 2024 vervangen door een Groundmaster 400a. Door de DADR tot die periode daar te plaatsen, heeft ook het zuidelijk deel van het luchtruim in die periode een basis radardekking.