Defensie Kerstviering 2021: ‘Geef Licht!’

Als we in deze tijd van het jaar iets nodig hebben, dan is het licht. In alle opzichten! Met die boodschap komen de Diensten Geestelijke Verzorging van Defensie rond de kerstviering in 2021.

De zon laat zich nauwelijks zien, de dagen zijn kort. Daarbij komt, dat er wereldwijd een COVID-pandemie woedt. Met alle verdriet en met alle beperkingen die daar helaas bij horen. En toch, zo is de boodschap… misschien wel juist daarom vieren we kerst: we verlangen naar licht.

Vanuit Den Helder brengen geestelijk verzorgers de kerstviering 2021 ook dit jaar weer online bij de militairen en burgermedewerkers van Defensie.

Sprekers zijn humanistisch raadsvrouw Anne van Gent, dominee Gert Pennekamp en aalmoezenier Sebastiaan Benders. Muzikaal werken mee: het Koperkwintet van de Marinierskapel, Nienke Wilting (zang) en Steef van Sambeeck (gitaar).