Voortgangsrapportage Plan van aanpak beheersing chroom-6 Defensie

Defensie heeft maatregelen genomen voor de beheersing van chroom-6. Die staan in een plan van aanpak. Deze voortgangsrapportage beschrijft hoe ver Defensie is met deze maatregelen.

De maatregelen zijn verdeeld in 4 hoofdthema’s:

  • Randvoorwaarden om veilig te kunnen werken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verbeteren van spuitcabines en gereedschappen, maar ook van informatiesystemen.
  • Voorkomen instroom chroom-6 en zoeken naar alternatieven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van chroomarme verfsystemen op luchtvaartuigen.
  • Inzicht in toepassing en beheersing. Denk hierbij aan het uitvoeren van metingen en risicobeoordelingen, als werkzaamheden plaatsvinden waarbij (mogelijk) chroom-6 kan vrijkomen.
  • Verbeteren van het veilig werken. Hierbij gaat het om de maatregelen die bijdragen aan de veilige taakuitvoering zelf, zoals regelgeving en voorlichting.