Huidige missies

De krijgsmacht doet wereldwijd mee aan tal van grotere en kleine missies.

Afghanistan (Resolute Support)

Nederland levert 230 militairen aan Resolute Support. Doel van deze NAVO-operatie is het verder opbouwen van leger en politie. Lees over de missie in Afghanistan.

Litouwen (eFP)

Defensie levert een bijdrage aan de versterkte militaire aanwezigheid van de NAVO in Litouwen, de zogeheten enhanced Forward Presence. Het gaat om 270 militairen voor een multinationale battlegroup. Het bataljon waarvan Nederland deel uitmaakt staat onder Duitse leiding en is gestationeerd in Rukla. Door het zorgwekkende optreden van Rusland besloot de NAVO tot het sturen van extra militairen naar de Europese oostgrens. Het is een van de 'geruststellende maatregelen' voor de Oost-Europese bondgenoten.

Jordanië (beveiligingseenheid)

Nederlandse militairen bewaken Belgische F-16’s op een basis in Jordanië. De gevechtsvliegtuigen nemen deel aan de  luchtcampagne van de anti-ISIS-coalitie in Irak en Syrië. De Nederlandse beveiligingseenheid bestaat uit ongeveer 35 militairen.

Irak (militaire trainers)

Nederland helpt met militaire trainers mee om de slagkracht van terreurorganisatie ISIS te breken. Lees over de missie in Irak.

Somalië (VPD)

Lees over de antipiraterijmissie in de Somalische wateren.

Bahrein (CMF)

Bij Combined Maritime Forces (CMF) werken marines uit 25 verschillende landen samen. CMF opereert in de wateren rond het Arabisch schiereiland. CMF:

  • bestrijdt gewelddadig extremisme en terrorisme;
  • bestrijdt piraterij, smokkel en mensenhandel;
  • verbetert samen met lokale en andere partners de maritieme veiligheid en stabiliteit in de regio.

Straat van Hormuz (EMASOH)

Met 2 stafofficieren betrokken bij inlichtingen en strategische communicatie levert de Koninklijke Marine een permanente bijdrage aan de missie EMASOH (European-led Maritime Awareness in the Strait of Hormuz).

Nederland neemt deel aan EMASOH voor het internationale recht op vrije doorvaart en doortocht. Met deelname aan EMASOH bevordert Nederland de internationale rechtsorde.

Gazastrook (EU BAM en USSC)

De European Union Border Assistance Mission (EU BAM) is een missie van de Europese Unie. De missie helpt bij het grensbeheer aan de grensovergang bij Rafah in de Gazastrook.

Nederland draagt in de regio ook bij aan de United States Security Coordinator (USSC). Deze missie vindt plaats in Ramallah op de Westelijke Jordaanoever. Het programma verbetert het functioneren van de veiligheidsdiensten en de Presidentiële Garde van de Palestijnse Autoriteit.

Israël, Syrië (UNDOF)

De United Nations Disengagement Oberserver Force (UNDOF). Vredesoperatie op de Golanhoogte tussen Israël en Syrië. Nederland levert 2 militairen.

Kosovo - EULEX

EULEX is een missie van de Europese Unie. De missie bevordert de stabiliteit in Kosovo, door het bestuurlijk apparaat, politie, justitie en douane te ondersteunen. In totaal maken 2.000 mensen uit verschillende EU-landen deel uit van deze missie. Nederland heeft ongeveer 15 militairen voor EULEX in Kosovo, het merendeel marechaussees. De Nederlandse bijdrage bestaat ook nog uit personeel van de politie en uit specialisten van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid.

Libanon, Syrië en Israël (UNTSO)

De United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO) observeert de afgesproken bestandslijnen tussen Libanon, Syrië en Israël. UNTSO opereert in hetzelfde gebied als UNDOF (United Nations Disengagement Observer Force). En in Zuid-Libanon in het zelfde gebied als UNIFIL (United Nations International Force In Lebanon). Nederland levert 12 militairen aan deze missie.

Verenigde Arabische Emiraten (FSE Mirage)

Met het Forward Support Element (FSE) Mirage heeft Defensie een strategische positie in het Midden-Oosten. Het 4-koppige detachement levert onder meer (logistieke) ondersteuning aan beveiligingsteams van mariniers voor de antipiraterijmissie bij Somalië.

Mali (EUTM, EUCAP Sahel en Minusma)

Nederland draagt met 5 militairen bij aan de EU-trainingsmissie in Mali (EUTM Mali). Die traint Malinese strijdkrachten en adviseert om de zogeheten G5-troepenmacht operationeel te maken. Deze G5 bestaat uit Mali, Burkina Faso, Mauritanië, Niger, Tsjaad. Ook levert Nederland maximaal 15 functionarissen voor de civiele missies van de EU in de Sahel (EUCAP Sahel). Die zijn gericht op versterking van de binnenlandse veiligheidssectoren in Mali en Niger. Daarnaast levert Nederland aan de VN-missie Minusma maximaal 10 functionarissen van politie en Koninklijke Marechaussee, en 2 tot 3 militaire stafofficieren.

Oeganda

Nederland neemt soms deel aan het Global Peace Operations Initiative (voorheen Africa Contingency Operations Training & Assistance (ACOTA)-programma). Het programma vergroot de capaciteiten van 25 Afrikaanse landen door instructie en training. Zodat deze in Afrika vredesmissies kunnen uitvoeren (met een mandaat van de Verenigde Naties en de Afrikaanse Unie).

Overige inzet

Verder worden er afwisselend militairen geplaatst op hoofdkwartieren van verschillende missies.