Huidige missies

De krijgsmacht doet wereldwijd mee aan tal van grotere en kleine missies.

Litouwen (eFP)

Defensie levert een bijdrage aan de versterkte militaire aanwezigheid van de NAVO in Litouwen, de zogeheten enhanced Forward Presence. Het gaat om 270 militairen voor een multinationale battlegroup. Het bataljon waarvan Nederland deel uitmaakt staat onder Duitse leiding en is gestationeerd in Rukla. Door het zorgwekkende optreden van Rusland besloot de NAVO tot het sturen van extra militairen naar de Europese oostgrens. Het is een van de 'geruststellende maatregelen' voor de Oost-Europese bondgenoten.

Irak

Nederland draagt bij aan verschillende missies in Irak. Doel is het versterken van de Iraakse veiligheidssector, zodat het land weerstand kan bieden aan terreurorganisatie ISIS en andere dreigingen. Lees over de missie in Irak.

Somalië (VPD)

Lees over de antipiraterijmissie in de Somalische wateren.

Bahrein (CMF)

Bij Combined Maritime Forces (CMF) werken marines uit 39 verschillende landen samen. CMF heeft een hoofdkwartier in Bahrein, waar enkele Nederlandse officieren werken. Het opereert met 4 Coalition Task Forces (CTF150, 151, 152 en 153) in de Perzische Golf, Golf van Oman, Arabische Zee, Golf van Aden, Rode Zee en West-Indische Oceaan.

De CTF's:

  • bestrijden terrorisme en bewaken veiligheid op zee (CTF150);
  • bestrijden piraterij (CTF 151);
  • bewaken veiligheid in de Perzische Golf (CTF 152);
  • versterken de maritieme veiligheid in de Rode Zee (CFT 153).

Straat van Hormuz (EMASoH)

Met enkele stafofficieren draagt Nederland bij aan de missie EMASoH (European Maritime Awareness in the Strait of Hormuz). Nederland neemt deel aan EMASoH voor het internationale recht op vrije doorvaart en doortocht door de Straat van Hormuz. Met deelname aan EMASoH bevordert Nederland de internationale rechtsorde.

Israël (USSC)

Nederland draagt met 5 militairen bij aan de missie United States Security Coordinator (USSC) in Jeruzalem en Ramallah. USSC richt zich op het professionaliseren van de Palestijnse veiligheidssector. De missie verbetert het functioneren van de veiligheidsdiensten en de Presidentiële Garde van de Palestijnse Autoriteit en probeert bij te dragen aan de levensvatbaarheid van een stabiele Palestijnse staat.

Bosnië en Herzegovina (EUFOR Althea)

De European Force (EUFOR Althea) zet zich in voor de politieke en sociale stabiliteit in Bosnië en Herzegovina. Dit moet de kans op een nieuw (gewapend) conflict verminderen. Nederland draagt bij met een infanteriecompagnie van 150 mariniers om de veiligheid te waarborgen en de capaciteit van de strijdkrachten daar te verbeteren. De Nederlandse mariniers maken deel uit van een bataljon van ongeveer 500 militairen uit verschillende landen. Het bataljon kan vanuit Camp Butmir in Sarajevo ingezet worden in heel Bosnië en Herzegovina.

Libanon, Syrië en Israël (UNTSO)

De United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO) observeert de afgesproken bestandslijnen tussen Libanon, Syrië en Israël. UNTSO opereert in hetzelfde gebied als UNDOF (United Nations Disengagement Observer Force). En in Zuid-Libanon in het zelfde gebied als UNIFIL (United Nations International Force In Lebanon). Nederland levert 12 militairen aan deze missie.

Afrika (GPOI)

In Togo dragen 4 Nederlandse militairen bij aan de Amerikaans geleide trainingsmissie Global Peace Operations Initiative (GPOI). Het programma vergroot de capaciteiten van 25 Afrikaanse landen door instructie en training. Zodat deze in Afrika vredesmissies kunnen uitvoeren (met een mandaat van de Verenigde Naties en de Afrikaanse Unie).

Oostflank NAVO-gebied (AP)

Nederland bewaakt met gevechtsvliegtuigen het luchtruim van de oostflank van het NAVO-gebied. Ze doet dat afwisselend met 16 andere NAVO-bondgenoten onder de naam Air Policing (AP).

Rode Zee

Nederland levert in het Rode Zeegebied een bijdrage aan de EU-operatie Aspides voor vrije doorvaart in de Rode Zee. Het logistiek ondersteunings- en bevoorradingsschip Zr.Ms. Karel Doorman tankt andere schepen bij, en levert medische capaciteit in het gebied.

Nederland levert ook stafofficieren aan verschillende operaties voor maritieme veiligheid in de Rode Zee.

Overige inzet

Verder worden er afwisselend militairen geplaatst op hoofdkwartieren van verschillende missies. En ook voor geruststellende maatregelen aan de oostflank van het NAVO-gebied worden er afwisselend meerdere militairen ingezet.