Huidige missies

De krijgsmacht doet wereldwijd mee aan tal van grotere en kleine missies.

Litouwen (eFP)

Defensie levert een bijdrage aan de versterkte militaire aanwezigheid van de NAVO in Litouwen, de zogeheten enhanced Forward Presence. Het gaat om 270 militairen voor een multinationale battlegroup. Het bataljon waarvan Nederland deel uitmaakt staat onder Duitse leiding en is gestationeerd in Rukla. Door het zorgwekkende optreden van Rusland besloot de NAVO tot het sturen van extra militairen naar de Europese oostgrens. Het is een van de 'geruststellende maatregelen' voor de Oost-Europese bondgenoten.

Roemenië (eFP)

Defensie levert een bijdrage aan de versterkte militaire aanwezigheid van de NAVO in Roemenië, de zogeheten enhanced Forward Presence. Het gaat om 120 militairen voor een multinationale battlegroup. Het bataljon waarvan Nederland deel uitmaakt staat onder Franse leiding en is gestationeerd in Cincu. Door het zorgwekkende optreden van Rusland besloot de NAVO tot het sturen van extra militairen naar de Europese oostgrens. Het is een van de 'geruststellende maatregelen' voor de Oost-Europese bondgenoten.

Mali (EUTM en Minusma)

Nederland draagt met 4 militairen bij aan de EU-trainingsmissie in Mali (EUTM Mali). Die traint Malinese strijdkrachten en adviseert om de zogeheten G5-troepenmacht operationeel te maken. Deze G5 bestaat uit Mali, Burkina Faso, Mauritanië, Niger, Tsjaad. Ook levert Nederland maximaal 15 functionarissen voor de civiele missies van de EU in de Sahel (EUCAP Sahel). Die zijn gericht op versterking van de binnenlandse veiligheidssectoren in Mali en Niger. Voor de VN-missie Minusma deed Nederland al veel, en draagt ze tot eind 2023 bij. Lees over de missies in Mali.

Irak (CBMI)

Nederland helpt met adviseurs lokale strijdkrachten mee om de slagkracht van terreurorganisatie ISIS te breken. Lees over de missie in Irak.

Somalië (VPD)

Lees over de antipiraterijmissie in de Somalische wateren.

Bahrein (CMF)

Bij Combined Maritime Forces (CMF) werken marines uit 34 verschillende landen samen. CMF heeft een hoofdkwartier in Bahrein. Het opereert met 4 Coalition Task Forces (CTF150, 151, 152 en 153) in de Perzische Golf, Golf van Oman, Arabische Zee, Golf van Aden, Rode Zee en West-Indische Oceaan.

De CTF's:

  • bestrijden terrorisme en bewaken veiligheid op zee (CTF150);
  • bestrijden piraterij (CTF 151);
  • bewaken veiligheid in de Perzische Golf (CTF 152);
  • versterken de maritieme veiligheid (CFT 153)

Straat van Hormuz (EMASOH)

Met enkele stafofficieren draagt Nederland bij aan de missie EMASOH (European-led Maritime Awareness in the Strait of Hormuz). Nederland neemt deel aan EMASOH voor het internationale recht op vrije doorvaart en doortocht door de Straat van Hormuz. Met deelname aan EMASOH bevordert Nederland de internationale rechtsorde.

Gazastrook (EU BAM)

De European Union Border Assistance Mission (EU BAM) is een missie van de Europese Unie. De missie helpt bij het grensbeheer aan de grensovergang bij Rafah in de Gazastrook.

Israël (USSC)

Nederland draagt met 3 burgers en 3 militairen bij aan de missie United States Security Coordinator (USSC) in Jeruzalem en Ramallah. USSC richt zich op het professionaliseren van de Palestijnse veiligheidssector. De missie verbetert het functioneren van de veiligheidsdiensten en de Presidentiële Garde van de Palestijnse Autoriteit en probeert bij te dragen aan de levensvatbaarheid van een stabiele Palestijnse staat.

Israël, Syrië (UNDOF)

De United Nations Disengagement Oberserver Force (UNDOF). Vredesoperatie op de Golanhoogte tussen Israël en Syrië. Nederland levert 1 militair.

Bosnië en Herzegovina (EUFOR Althea)

De European Force (EUFOR Althea) zet zich in voor de politieke en sociale stabiliteit in Bosnië en Herzegovina. Dit moet de kans op een nieuw (gewapend) conflict verminderen. 4 Nederlandse stafofficieren leveren hier een bijdrage aan.

Kosovo (EULEX)

EULEX is een missie van de Europese Unie. De missie bevordert de stabiliteit in Kosovo, door het bestuurlijk apparaat, politie, justitie en douane te ondersteunen. In totaal maken 2.000 mensen uit verschillende EU-landen deel uit van deze missie. Nederland heeft ongeveer 15 militairen voor EULEX in Kosovo, het merendeel marechaussees. De Nederlandse bijdrage bestaat ook nog uit personeel van de politie en uit specialisten van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid.

Libanon, Syrië en Israël (UNTSO)

De United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO) observeert de afgesproken bestandslijnen tussen Libanon, Syrië en Israël. UNTSO opereert in hetzelfde gebied als UNDOF (United Nations Disengagement Observer Force). En in Zuid-Libanon in het zelfde gebied als UNIFIL (United Nations International Force In Lebanon). Nederland levert 12 militairen aan deze missie.

Afrika (ACOTA)

Nederland neemt soms deel aan het Global Peace Operations Initiative (voorheen Africa Contingency Operations Training & Assistance (ACOTA)-programma). Het programma vergroot de capaciteiten van 25 Afrikaanse landen door instructie en training. Zodat deze in Afrika vredesmissies kunnen uitvoeren (met een mandaat van de Verenigde Naties en de Afrikaanse Unie).

Oostflank NAVO-gebied (AP)

Nederland bewaakt met gevechtsvliegtuigen het luchtruim van de oostflank van het NAVO-gebied. Ze doet dat afwisselend met 16 andere NAVO-bondgenoten onder de naam Air Policing (AP).

Overige inzet

Verder worden er afwisselend militairen geplaatst op hoofdkwartieren van verschillende missies. En ook voor geruststellende maatregelen aan de oostflank van het NAVO-gebied worden er afwisselend meerdere militairen ingezet.