Nederlandse bijdrage in Mali

De Nederlandse militairen voerden in Mali vooral verkenningen uit en verzamelden inlichtingen. Die informatie gebruikte de commandant van de VN-missie om operaties voor te bereiden.

De Nederlanders vormden daarmee de ‘oren en ogen’ binnen de VN-missie. Daarnaast hielpen civiele deskundigen de Malinese politie en rechtsstaat te verbeteren.

Bijdragen aan Minusma

De VN-operatie in Mali moet de veiligheid en stabiliteit in het land herstellen en de burgers beschermen. De Nederlandse bijdrage aan Minusma bestond vooral uit:

  • lange-afstandsverkenners;
  • inlichtingenpersoneel;
  • politietrainers.

De eenheden werkten vanuit het sectorhoofdkwartier in Gao. Enkele stafofficieren werken nog op het Minusma-hoofdkwartier in hoofdstad Bamako.

Lange-afstandsverkenners verzamelden inlichtingen

Militairen van het Korps Commandotroepen en het Korps Mariniers vormden 2,5 jaar de operationele kern op de grond. In december 2016 namen militairen van met name 11 Luchtmobiele Brigade de verkenningstaak over. Zij vormden daarna de Long-Range Reconnaissance Patrol Task Group Desert Falcon.

In het oostelijk gelegen Gao voerde deze Task Group Desert Falcon lange-afstandsverkenningen uit. De militairen waren dan een aantal dagen op pad om informatie te verzamelen in veraf gelegen gebieden. Ze hadden een stevig mandaat. Dit betekende dat ze geweld mochten gebruiken als ze terecht zouden komen in een gevechtssituatie.

Daarnaast kregen ze andere opdrachten. Zoals het ontmantelen van verborgen wapenopslagplaatsen en het oppakken van strijders die geïmproviseerde explosieven fabriceerden.

De Nederlanders voerden de afgelopen 5 jaar meer dan 1.200 eendaagse en 120 meerdaagse patrouilles uit.

De commandant van Minusma stuurde de Nederlandse militairen aan vanuit het hoofdkwartier in Bamako. Om dat soepel te laten verlopen, waren er stafmilitairen mee voor de planning. Verder had Defensie militaire specialisten in Mali. Onder meer voor elektronische oorlogsvoering, ruimen van explosieven, logistiek, verbindingen en medische taken.

Coördinatie en analyse inlichtingen

Minusma is sterk afhankelijk van de informatiestromen. Die komen samen op het hoofdkwartier in Bamako. Ze dienen als basis om besluiten te nemen over militaire operaties. Er werkt nog steeds een aantal Nederlandse functionarissen op het hoofdkwartier om deze processen te begeleiden.

Apaches en Chinooks tot 2017

4 Nederlandse Apache-gevechtshelikopters en 3 Chinook-transporthelikopters vervulden tot 2017 een belangrijke rol in de missie. De Apaches verzamelden inlichtingen en ondersteunden Nederlandse eenheden op de grond. De Chinooks zorgden onder meer voor transport van troepen, goederen en gewonden.

Begin 2017 keerden de laatste helikopters terug naar Nederland. Dat was nodig om de geoefendheid van de vliegers weer op peil te brengen. Ook was het ondersteunende personeel te lang uitgezonden. Andere landen namen deze taken in het missiegebied over.

Nederlanders trainen Malinese politie

Naast de militairen zijn er ongeveer 25 politiefunctionarissen en een aantal civiele deskundigen in Mali. Zij trainen onder meer de Malinese politie, ontwikkelen de rechtsstaat en hervormen de veiligheidssector.

Overdragen taken

De afgelopen jaren heeft Nederland zich actief ingezet voor de overdracht van taken. Daarmee daalde de Nederlandse bijdrage aan Minusma. In 2014 bestond de Nederlandse bijdrage aan Minusma uit ongeveer 450 militairen, in 2016 uit ongeveer 375 militairen, in 2017 uit ongeveer 290 militairen en in 2018 uit maximaal 250 militairen. De afname in 2018 was vooral mogelijk door de overdracht van het beheer van Kamp Castor aan Duitsland. Na 1 mei 2019 bouwde Nederland haar deelname verder af.

Redeployment

Een 100-koppige redeployment-team ontmantelde het Nederlandse kamp in Gao. Alle materialen van de Nederlandse militairen werden schoongemaakt, geteld en ingepakt voor transport naar Nederland. Het laatste materiaal kwam in het 2e kwartaal van 2020 terug in Nederland.