Over de Militaire Luchtvaart Autoriteit

De Militaire Luchtvaart Autoriteit (MLA) stimuleert de militaire luchtvaartveiligheid binnen de specifieke militaire context. De MLA stelt regelgeving op namens de minister van Defensie. De MLA certificeert mensen, materieel en organisaties en houdt toezicht op de naleving.

Het doel van de organisatie is het borgen van een minimaal niveau van luchtvaartveiligheid voor luchtvarenden, passagiers en de omgeving. Hierbij wordt altijd rekening gehouden met de militaire missie.

Verschil met civiele luchtvaart

De militaire luchtvaart onderscheidt zich op diverse manieren van de civiele luchtvaart. Denk bijvoorbeeld aan het gelijktijdig vervoeren van mensen en munitie, het droppen van mensen en materieel uit vliegtuigen en het uitvoeren van gevechtsmissies met bewapende helikopters en jachtvliegtuigen. Defensie voert dus taken uit die risicovol zijn. Binnen deze context moeten deze taken zo veilig mogelijk worden uitgevoerd en de risico's zo laag mogelijk blijven.

Daarom is het motto van de MLA : 'Mission First, Safety Always'.