Goedkeuringen, accreditaties en erkenningen

Welke organisaties binnen en buiten Defensie zijn goedgekeurd door de Militaire Luchtvaart Autoriteit (MLA)? Er zijn 3 vormen van goedkeuring.

Goedkeuringen

De MLA beoordeelt Nederlandse militaire organisaties aan de hand van de militaire luchtvaartregelgeving en geeft een zogenoemde goedkeuring af wanneer de organisaties hieraan voldoen.

Accreditaties

Organisaties buiten Defensie die producten leveren aan de militaire luchtvaart moeten ook aan militaire luchtvaartregelgeving voldoen. De MLA toetst organisaties en als ze geschikt blijken ontvangt een organisatie een goedkeuringscertificaat. Het goedkeuren van organisaties buiten Defensie noemen we accrediteren.

Erkenningen

De MLA erkent buitenlandse militaire autoriteiten zodat zij gebruik kan maken van hun producten en diensten. Andersom geldt dit ook. Dit internationale systeem van wederzijdse erkenningen is in opbouw.

De processen rond goedkeuren, accrediteren en erkennen staan beschreven in de NLD-SMAR-4.

[Overzichtstabel door de MLA erkende militaire autoriteiten en andersom (ENG)]