Tarieven MIVD-onderzoek voor Defensieorderbedrijven

De MIVD voert veiligheidsonderzoeken uit naar medewerkers van Defensieorderbedrijven. Daaraan zijn kosten verbonden. Dit is vastgelegd in de Wet veiligheidsonderzoeken (Wvo). Het orderbedrijf moet deze kosten betalen.

De minister kan de tarieven voor veiligheidsonderzoeken jaarlijks aanpassen. Ze staan gepubliceerd in de Staatscourant. U betaalt de kostprijs. Als overheidsorganisatie heeft de MIVD namelijk niet het doel om winst te maken.

Veiligheidsonderzoek Tarief 2024

Tabel: tarieven veiligheidsonderzoek 2024

A-niveau €  2.912
B-niveau € 776
C-niveau € 643
Burgerluchtvaart € 177