Partner mee in veiligheidsonderzoek MIVD

Een veiligheidsonderzoek van de MIVD richt zich niet alleen op u als (toekomstige) medewerker van Defensie, maar ook op uw omgeving en uw partner. Uw partner kan u in uw functie beïnvloeden, en daarom maakt hij of zij ook deel uit van het onderzoek.

Wanneer is iemand mijn partner?

Een partner is de persoon van wie uit het veiligheidsonderzoek blijkt dat u met diegene een duurzame affectieve relatie heeft. Dat wil zeggen een (voor de toekomst) langdurige relatie waarbij gevoelens spelen. Het gaat niet om een bloedverwant in de eerste of tweede graad.

Wel partner

Een partner is in ieder geval een echtgenoot of geregistreerd partner, of de persoon met wie u samen een huishouden voert. U heeft dan allebei uw hoofdverblijf in dezelfde woning en laat zien voor elkaar te zorgen, bijvoorbeeld door het leveren van een bijdrage in de kosten van de huishouding of op andere manieren.

Ook als partners niet samenwonen kan er een duurzame affectieve relatie bestaan, bijvoorbeeld bij een lange afstand relatie.

Er is in ieder geval sprake van een partner, als u deze partner zo opgeeft in het aanvraagformulier voor het veiligheidsonderzoek. Ook uit overige informatie kan blijken dat sprake is van een partner.

Geen partner

Woont u met een persoon samen, maar gaat het niet om een affectieve relatie? Dan is dit geen partner van u.