Inlichtingen en veiligheid

Militaire inlichtingen zijn onmisbaar voor de veiligheid van militairen die bij een missie worden ingezet. Die inlichtingen kunnen het risico verkleinen dat militairen worden verrast in het missiegebied. Denk bijvoorbeeld aan vijandelijke (spionage) activiteiten en aanvallen of aanslagen. Dit geldt steeds meer voor cyber security.

Goede inlichtingen

  • kunnen kwetsbaarheden verminderen;
  • bieden ruimte om te handelen; en
  • compenseren de beperkte militaire middelen van Nederland.

Militaire inlichtingen moeten er voor zorgen dat dreigingen op tijd worden herkend. Ook worden meer algemene zaken als militair relevante politieke en economische kanten en de historische, etnische en demografische omgeving onderzocht en beoordeeld.

Inlichtingen en contra-inlichtingen

Onder inlichtingen verstaat de MIVD zo nauwkeurig mogelijke, geldige informatie (kennis, duidingen, inzichten en voorspellingen). Als het even kan moet die informatie afkomstig zijn van verschillende betrouwbaar geachte en onafhankelijke bronnen.

Er zijn verschillende niveaus van militaire inlichtingen:

Strategische inlichtingen: deze ondersteunen de politieke besluitvorming over een eventuele inzet van militaire middelen. Ook bieden deze inlichtingen de regering en de militaire top de mogelijkheid om de voortgang van de missie te bewaken. Zo kunnen zij tegen eventuele (politiek) onwenselijke gevolgen maatregelen nemen om de Nederlandse militaire inzet bij te sturen.

Operationele inlichtingen: dit soort inlichtingen zijn nodig voor het plannen, uitvoeren en bewaken van een militaire operatie. Operationele inlichtingen bieden commandanten op operationeel niveau inzicht in:

  • tegenstanders;
  • overige groeperingen;
  • bevolking; en
  • alle omstandigheden en ontwikkelingen in het operatiegebied.

Tactische inlichtingen: deze zorgen ervoor dat de uitvoerende eenheden in het operatiegebied weten wat er in hun omgeving speelt (de 'situational awareness'). Dankzij tactische inlichtingen begrijpen de commandant en zijn staf wat er in hun operatiegebied gebeurt (de 'situational understanding'). Zo kunnen ze beschikbare middelen optimaal inzetten.

Strategische, operationele en tactische inlichtingen kunnen wel worden onderscheiden, maar niet los van elkaar worden gezien. Informatie die op tactisch niveau wordt verzameld, kan na analyse inlichtingen opleveren die van belang zijn op het operationeel en zelfs strategisch niveau. Andersom is ook mogelijk. Dit geldt voor handelingen van een militair op tactisch niveau. Mede door ontwikkelingen op ICT-gebied en social media raken de 3 inlichtingenniveaus in de praktijk steeds meer met elkaar verweven.

Contra-inlichtingen

Militaire contra-inlichtingen zijn geldige gegevens over bedoelingen, middelen en/of mogelijkheden en activiteiten van personen, organisaties en netwerken. Die kunnen zich bezighouden met activiteiten zoals spionage, het omverwerpen van het gezag, sabotage en/of terrorisme. Vaak worden zulke bezigheden ontwikkeld in of bij regio’s waar militairen (kunnen) worden ingezet. Die activiteiten vormen een bedreiging voor de veiligheid en de paraatheid van de eigen strijdkrachten.

Wilt u meer weten over militaire inlichtingen en veiligheid? Kijk dan op de organisatiepagina van de MIVD.