Nieuwe sensoren voor onbemande Reaper-toestellen

Defensie kan op korte termijn schaarse sensorcapaciteit kopen voor de onbemande MQ-9 Reaper-verkenningsvliegtuigen. Het gaat om 3 signal intelligence/electronic support measures-pods. Hiermee versterkt Defensie zijn ISR-capaciteit (intelligence, surveillance en reconnaissance). Voor 31 januari moet Defensie aangeven of zij van dit aanbod gebruik wil maken. Staatssecretaris Christophe van der Maat heeft de Kamer vandaag laten weten deze kans te willen grijpen. De Tweede Kamer moet nog wel instemmen met het voornemen van Defensie.

Vergroot afbeelding De eerste onbemande MQ-9 Reaper voor Nederland die voldoet aan de eisen.
De eerste onbemande MQ-9 Reaper voor Nederland die voldoet aan de eisen.

Dankzij de geboden mogelijkheid krijgt Defensie dit schaarse systeem een jaar eerder dan voorzien. Als alles volgens plan verloopt wordt de eerste pod eind dit jaar al geleverd. Dit is van belang vanwege de situatie aan de oostflank van Europa en de bijdrage die de systemen kunnen bieden aan het versterken van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid.

De SIGINT/ESM-pod (signal intelligence/electronic support measures) vangt radarsignalen en radiotransmissies op en bouwt daarmee een elektronisch beeld op van de activiteiten in het operatiegebied. Met het project is tussen de € 50 en € 100 miljoen gemoeid.

Inlichtingen produceren

SIGINT gaat over het verzamelen van informatie en het produceren van inlichtingen op basis van communicatie- en andere elektronische signalen. Denk aan vijandige radarsystemen. Het verzamelen van inlichtingen gebeurt binnen de wet- en regelgeving.

Om de verzamelde data om te zetten naar inlichtingen is ook analysecapaciteit nodig. Daarnaast moet de informatie snel en veilig beschikbaar zijn via een Hoog Gerubriceerde Informatiesystemen-netwerk. Hiermee krijgen eenheden vrijwel zonder vertraging informatie over vijandige middelen.

Uitbreiden en versterken

In de Defensienota staat dat Defensie de MQ-9 capaciteit wil uitbreiden en versterken. Zodoende werd in juni 2022 de versnelde aanschaf van 4 extra vliegtuigen bekend gemaakt voor inzet op 2 locaties. Ook heeft Defensie het voornemen de MQ-9 te bewapenen. Daarnaast schaft Defensie op termijn 4 Communications Relay-pods en 4 Maritieme Surveillance Radars aan.

Met laatstgenoemde systeem is een beeld op te bouwen van activiteiten en scheepsbewegingen in een maritieme omgeving. Met de communications relay-pod zijn onder meer radiosignalen tussen eenheden uit te wisselen. Ook sensordata van de MQ-9 zelf zijn met deze pod direct naar de eenheden te sturen.

Behoefte

Defensie en de NAVO hebben grote behoefte aan vliegende ISR-capaciteit. Met de aanschaf draagt Nederland bij het terugdringen van dit tekort. Door met eigen middelen vanuit de lucht een inlichtingenbeeld te kunnen opbouwen, levert Nederland een belangrijke bijdrage aan de verdediging van het bondgenootschap.