Resultaten onderzoek belevingsvluchten F-35 boven De Peel

Een F-35-jachtvliegtuig vloog dinsdag 18 oktober 2022 boven de voormalige Vliegbasis De Peel. Mensen die in de buurt wonen of werken konden zo het geluid ervaren. Daardoor kregen ze een idee van wat het betekent als de vliegbasis mag heropenen.

Onderzoeksbureau Invior vroeg mensen te reageren op het geluid van de F-35.

Rond de vliegbasis waren meetpunten geplaatst om de hoeveelheid geluid op verschillende plekken te meten. Het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) voerde deze metingen uit.

Uitkomst enquête

Volgens het Invior-rapport maken bewoners zich vooral zorgen op het gebied van geluidhinder, het milieu en de gezondheid. De reacties waren verder uiteenlopend: van “wat een kabaal” tot “viel me erg mee. Niet storend.”

Rond de 1.700 mensen gaven aan hevige hinder te ondervinden. Ondanks dit lieten veel mensen die reageerden weten het wel belangrijk te vinden dat Nederland bijdraagt aan de internationale veiligheid. Een ruime meerderheid was het ermee eens dat Defensie nodig is om Nederland te beschermen.

Geluid gemeten

De vluchten zijn uitgevoerd op verzoek van 13 omliggende gemeenten bij De Peel, onder meer om het geluid van het vliegtuig te ervaren. Dat is ook via meetpunten vastgelegd. De op 18 oktober gemeten piekniveaus geven niet het maximum F-35-geluid weer. De geluidmeetnetten Leeuwarden en Volkel registreren op locaties dichter bij de start- en landingsbaan ook geluid tot boven 100 dB, soms zelfs ruim daarboven.

Doelen belevingsonderzoek

Defensie wil met het belevingsonderzoek te weten komen hoe mensen in de buurt van De Peel de F-35-vliegbewegingen ervaren. Verder wil Defensie weten wat de invloed van de vluchten is op het dagelijks leven.

15 december vergadering over uitkomsten

Beide onderzoeken komen 15 december ter tafel. Dat gebeurt tijdens de vergadering van de Commissie Voorlichting en Milieu (COVM). Hieraan nemen onder andere de Provincie Limburg, de provincie Noord-Brabant en bestuurders en inwoners van de omliggende gemeenten deel. Aanwezig zijn verder verschillende mensen van Defensie en een natuurorganisatie.

F-35 was online volgen

Wat bijzonder was aan deze belevingsvlucht, is dat u de vlucht van de F-35 online kon volgen en terugkijken via https://vkl.flighttracking.casper.aero/.

Vliegbasis De Peel weer openen

De wereldwijde veiligheidssituatie verslechtert. De krijgsmacht groeit de komende jaren. Ook groeit het aantal F-35 jachtvliegtuigen. Vliegers en ondersteunend personeel moeten veel oefenen om ingezet te kunnen worden. Maar door sluiting van de vliegbases Soesterberg, Twenthe en Valkenburg zo’n 16 jaar geleden heeft Defensie daarvoor weinig ruimte. Alle vliegbases zitten vol of bijna vol. Heropening van Vliegbasis De Peel helpt het ruimtegebrek op vliegbases op te lossen. 

De voormalige vliegbasis ligt op de Luitenant-generaal Bestkazerne in Vredepeel. Meer informatie leest u op de pagina Heropening De Peel.