Presentatie over de overstap van Kosteneenheden (Ke) naar Level day-evening-night (Lden) als geluidshindermaat

Defensie bereidt voor de militaire luchthavens, waaronder De Peel, de overstap van Kosteneenheden (Ke) naar Level day-evening-night (Lden) als geluidshindermaat. Dit document bevat de presentatie van de informatieavond van 19 oktober 2021 op Vliegbasis De Peel.