Opleidings- en Trainingscentrum Manoeuvre

Het Opleidings- en Trainingscentrum Manoeuvre (OTCMan) leert militairen hoe troepen op het land moeten worden ingezet. Dat heet grondgebonden manoeuvre. Hiervoor geeft het centrum opleidingen over infanterie en verkenning. Ook ondersteunt het trainingen van eenheden

Het OTCMan heeft 425 medewerkers die samen 100 verschillende cursussen verzorgen voor 7.500 cursisten op jaarbasis.

Scholen en eenheden

Naast de staf bestaat het opleidingscentrum uit de volgende scholen en eenheden:

Manoeuvreschool
Deze school verzorgt de vaktechnische opleiding van militairen bij pantser- en luchtmobiele infanterie-eenheden en bij verkenningseenheden. Ook ondersteunt de manoeuvreschool trainingen over optreden in verstedelijkt gebied. Hiervoor beschikt de school over het oefendorp Marnehuizen. Hier trainen gevechtseenheden uit Nederland en partnerlanden.

Kenniscentrum Grondgebonden Manoeuvre (KCGM)
Dit kenniscentrum verzamelt, ontwikkelt, behoudt en verspreidt kennis op het gebied van (pantser)-infanterie en cavalerie (tanks en verkenning). Het centrum denkt mee met projecten rond de aankoop van nieuw materieel. En maakt hiervoor nieuwe handboeken en voorschriften.

Een onderdeel van KCGM is het Defensie Expertise Centrum Militair & Uitrusting. Dit expertisecentrum houdt zich bezig met de kleding en uitrusting van de toekomstige militair. Door internationale marktverkenningen, tests en evaluaties spelen zij een bepalende rol in de keuze voor kleding en uitrusting.

Schiet Training School
Deze school verzorgt de vaktechnische schietopleidingen op vlakbaanwapens tot kaliber 50. Daarnaast levert de school schiet- en oefenfaciliteiten op het infanterieschietkamp. Aan de hele krijgsmacht, maar bijvoorbeeld ook aan Justitie en schietverenigingen.

School Grond Lucht Samenwerking
De School Grond Lucht Samenwerking leert krijgsmachtpersoneel (ook van andere NAVO-landen) om samen te werken met vliegtuigen en helikopters. De school is een ‘joint’ organisatieonderdeel. Er werkt dus ook personeel van de marine, luchtmacht en andere NAVO-landen.

School voor Vredesmissies
De School voor Vredesmissies is verantwoordelijk voor de missiegerichte opleiding van militairen van alle krijgsmachtdelen voor uitzendingen wereldwijd. Zij verzorgen ook opleidingen voor internationale VN-waarnemers. En maatwerkcursussen voor burgers die gaan werken in onveilige gebieden. Bijvoorbeeld van de ministeries van Buitenlandse Zaken, Justitie en het Internationaal Gerechtshof.

Logistieke compagnie
Deze compagnie verzorgt en beheert al het materiaal dat het Opleidings- en Trainingscentrum Manoeuvre nodig heeft. De logistieke compagnie zorgt onder meer voor het onderhoud aan voertuigen en onderwijsleermiddelen, het transport en de bevoorrading.