Surinaams Instituut voor Defensie Opleidingen doet inspiratie op bij Nederlandse Defensie Academie

Afgevaardigden van de Surinaamse Defensie organisatie hebben de afgelopen week een werkbezoek gebracht aan de Nederlandse Defensie Academie (NLDA). Dit kwam voort uit de wens van beide krijgsmachten om de banden aan te halen. Hiervoor werd vorig jaar door de ministers van Defensie van beide landen een intentieverklaring getekend.

Vergroot afbeelding Surinaamse delegatie staat achter een bureau met daarop boeken en papieren.
De Surinaamse delegatie kreeg informatie over verschillende zaken rond de Nederlandse officiersopleiding.

De samenwerking tussen beide militaire opleidingsinstituten maakt een belangrijk onderdeel uit van deze intentieverklaring. Het bezoek markeerde bovendien de formele start van dit project, dat deel uitmaakt van het rijksbrede zogenoemde Makandra-programma. Dit is gericht op het verlenen van technische assistentie aan Suriname. Makandra betekent in het Surinaams ‘samen optrekken’. Doel van het bezoek was een brede inventarisatie van de mogelijkheden voor samenwerking.

De commandant van het Surinaamse Instituut voor Defensie Opleidingen (IDO), kolonel Justus Hew A Kee en Rinoe Lachman, penhouder van het project bij het Surinaamse ministerie van Defensie, reisden in dit kader af naar Nederland. Zij kregen in Breda en Den Haag informatie over de Nederlandse officiersopleidingen, leiderschap, taal, militaire historie en wetenschappelijk onderwijs & onderzoek. Vervolgens is bekeken op welke manier de instituten met elkaar kunnen samenwerken.

“Het is nu zaak om aan de hand van prioritering en afweging de juiste keuzes te maken”, aldus Hew A Kee. “Versterking van het IDO zal leiden tot verdere versterking van het nationale leger. Dat zal daardoor beter in staat zijn om zijn wettelijke taken uit te voeren.”

Vergroot afbeelding 3 poserende mensen.
Het bezoek werd vandaag afgesloten bij NLDA-commandant generaal-majoor Oppelaar.

Jonge organisatie

Het IDO is nog een erg jonge organisatie. De opzet van het instituut biedt nog ruimte voor verdere verbetering. Ook sluit het huidige curriculum van de opleiding tot officier nog niet volledig aan op het profiel van de Surinaamse officier. “Als jong instituut binnen een kleine krijgsmacht met beperkte middelen kunnen we niet alles tegelijk”, zo merkte Hew A Kee op. “Maar met hulp van de NLDA kunnen we wel betrekkelijk snel grote stappen maken in onze ontwikkeling.”

Het bezoek werd vandaag afgesloten met een bezoek aan de commandant van de NLDA generaal-majoor Richard Oppelaar.

De bevindingen van het verkennende bezoek worden de komende maanden gezamenlijk verder uitgediept. De NLDA en het IDO hebben afgesproken om voor het einde van dit jaar een concreet actieplan op te leveren, waarin de beoogde samenwerking wordt vormgegeven.