Canada, Noorwegen en VS mee in EU-project voor Europese militaire mobiliteit

Canada, Noorwegen en de Verenigde Staten sluiten zich aan bij het door Nederland geleide EU-project Militaire Mobiliteit. Dat is vandaag besloten tijdens een bijeenkomst van de Raad Buitenlandse Zaken van Defensie ministers in Brussel. Het is de 1e keer dat landen die niet tot de Europese Unie behoren zich aansluiten bij een project in het samenwerkingsverband van de Permanent Structured Cooperation (PESCO).

Nederland is de drijvende kracht achter het project. Doel is om grensoverschrijdende militaire transporten in Europa te vereenvoudigen. Militairen lopen nu vaak tegen administratieve en infrastructurele problemen aan, zoals douaneformaliteiten of te smalle wegen en bruggen. Het past volgens minister Ank Bijleveld-Schouten bij de rol van Nederland om die als ‘toegangspoort tot Europa’ aan te pakken. En met het verbeteren van de militaire mobiliteit wordt de militaire slagkracht van Europa versterkt.

Geloofwaardige afschrikking

En op dat gebied is er werk aan de winkel, aldus Bijleveld. “Europa moet zelfstandig kunnen optreden wanneer de Europese belangen in het geding zijn. Daar maken we ook de NAVO sterker mee. Het snel kunnen verplaatsen en inzetten van militairen en hun materieel is essentieel voor een geloofwaardige afschrikking. Het is prachtig dat we 3 belangrijke NAVO-leden aan ons Europese project kunnen toevoegen."

"We hebben hier als projectleider lang naar uitgekeken en hard gewerkt om dit te bereiken. Met dit project zorgen we dat we militaire mobiliteit de komende jaren kunnen blijven verbeteren, en het komt bovendien de trans-Atlantische relatie en de samenwerking tussen EU en NAVO ten goede.”

Toegevoegde waarde

De toegevoegde waarde van deze landen op het gebied van militaire mobiliteit in Europa is groot. De VS en Canada verplaatsen beiden geregeld grote aantallen eenheden door Europa en hebben hier veel expertise in. Noorwegen heeft veel ervaring met verplaatsingen in het Noorden van Europa. Om een deel van de ‘hindernissen’ in Nederland weg te nemen, stemde het Nederlandse kabinet onlangs in met het Nationaal Plan Militaire Mobiliteit. Volgens dit plan worden 3 corridors ingericht, speciaal bedoeld voor militaire verplaatsingen. Hiermee zijn vertragingen zoveel mogelijk te voorkomen.

PESCO is een samenwerkingsverband waarin 25 EU lidstaten nauwer met elkaar samenwerken op defensiegebied. Inmiddels hebben deze lidstaten 47 projecten gestart. Aan het project Militaire Mobiliteit wordt door alle 25 landen deelgenomen. Sinds vorig jaar november staan PESCO-projecten in beginsel open voor andere (niet EU-) landen.