Koning op werkbezoek bij Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht

Koning Willem-Alexander heeft vanmiddag een werkbezoek gebracht aan Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) luitenant-generaal der mariniers Frank van Sprang. De koning was geïnteresseerd in de impact van de COVID-19-crisis op het werk bij Defensie. Ook de situatie van veteranen en reservisten kwam aan bod.

Bij de ontmoeting op Landgoed de Zwaluwenberg in Hilversum was ook de Inspecteur Militaire Gezondheidszorg kolonel-arts Mathon Heuts aanwezig. Daarbij werd onder meer gesproken over thuiswerken en de inzet van Defensiepersoneel bij de civiele zorgverlening.

Veteranen en reservisten

Ook de rol die de IGK speelt als inspecteur van veteranen en reservisten kwam aan bod. Ceremonies en samenkomsten gaan door COVID-19 vaak niet door. Veteranen voelen zich daardoor vaker eenzaam. Zij ervaren mede daardoor minder saamhorigheid en kameraadschap.

De reservisten spelen geregeld een grote rol tijdens de COVID-19-inzet. Zij worden bijvoorbeeld ingezet bij het Landelijk Operationeel Team Corona en bij het opschalen van de veiligheidsregio’s.

IGK adviseert top

De IGK adviseert de Defensietop over interne zaken als gevolg van het Defensiebeleid en de uitvoering hiervan. De IGK legt hiervoor werkbezoeken af en doet onderzoek. Daarnaast bemiddelt de IGK bij conflicten van (oud-)militairen en burgermedewerkers bij Defensie.