Coördinaten omrekenen naar een ander stelsel

Transformeren (omrekenen) tussen coördinatenstelsels kan via allerlei software. De Dienst der Hydrografie biedt hiervoor het gratis computerprogramma PCTrans standalone-versie en PCTrans netwerkversie aan.

Voor omrekeningen tussen ITRS, WGS84 en ETRS89 gebruikt PCTrans de parameters uit het bestand Transformatieparameters tussen ITRS, WGS84 en ETRS89.

Voor omrekeningen tussen LAT en WGS84 gebruikt PCTrans de waarden uit 2018. U kunt deze gegevens ook hier downloaden.