PCTrans standalone-versie

PCTrans is een computerprogramma voor geodetisch en hydrografisch rekenwerk. Deze standalone-versie is bedoeld voor persoonlijk/thuisgebruik. Er is ook een PCTrans netwerkversie.

Download de PCTrans standalone-versie via transfer.hydro.nl.

U kunt het programma gebruiken voor de berekening van:

  • datumtransformaties;
  • diverse kaartprojecties;
  • geodetische lijnen;
  • loxodromen;
  • oppervlaktes waarbij rekening moet worden gehouden met de kromming van de aarde.

PCTrans berekent ook verschillen tussen MSL en LAT voor het Nederlands Continentaal Plat en de binnenwateren. Ook is het mogelijk om aardmagnetische variaties en inclinaties uit te rekenen.

Systeemeisen

  • operating systeem: Windows 10, 32 of 64 bits;
  • diskruimte: 280 MB.

Downloadvoorwaarden

Iedereen mag dit product gratis downloaden. Het gebruik voor elk doel is gebonden aan de volgende voorwaarden:

  1. U mag geen commerciële activiteiten ontplooien met het verstrekte product. Uitzondering hierop zijn activiteiten waarvoor de Dienst der Hydrografie expliciet toestemming heeft gegeven. Dit houdt onder meer in dat u met het verstrekte product geen substantiële inkomsten mag generen (direct of indirect). Dit geldt ook voor het kosteloos verstrekken van dit product, waarbij commerciële belangen van anderen worden geschaad.
  2. U mag het verstrekte product niet aan derden beschikbaar stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Dienst der Hydrografie.
  3. U dient het product te vernietigen, nadat u dit niet meer nodig heeft.