Historische canon Garderegiment Fuseliers Prinses Irene - ISAF (Afghanistan)

In dit document informatie over de oprichting van de NAVO-geleide International Security and Assistance Force Afghanistan (ISAF). ISAF moest orde scheppen in de chaos. ISAF moest veiligheid bieden, vertrouwen scheppen, overheden herstellen en veiligheidsdiensten opbouwen.