Historische canon Garderegiment Fuseliers Prinses Irene - Engelandvaarders

Tijdens de Duitse bezetting van Nederland (1940-1945) hebben vele Nederlanders geprobeerd te ontsnappen naar een land dat niet door de Duitsers werd bezet. Ongeveer 1.700 mannen en een klein aantal vrouwen slaagden er in de tocht naar de overzijde van de Noordzee te volbrengen. We noemen hen Engelandvaarders.