Adviezen en tips: somberheid

Wat kun je doen tegen somberheid?

  • Geef toe dat je sombere gevoelens hebt en besef dat deze niet zomaar verdwijnen. Wat je wel kunt doen, is je stemming beïnvloeden.
  • Praat met je omgeving over hoe jij je voelt.
  • Doe elke dag nuttige en ontspannende activiteiten en zoek een goede balans. Houd een vaste dagindeling aan, ook als je slecht slaapt. Plan vaste momenten voor eten, slapen, bewegen en andere activiteiten. Dat geeft je houvast.
  • Ga elke dag een stuk fietsen of wandelen. Dat helpt tegen depressieve gevoelens en maakt je ‘gezond moe’.
  • Probeer mensen op te zoeken, ook al heb je er eigenlijk geen zin in. Actief worden helpt om een negatieve spiraal te doorbreken.
  • Ga na of je oorzaken kunt vinden voor de somberheid, zoals een ingrijpende verandering of groot verlies in je leven. Sta jezelf toe om hierover verdrietig te zijn.

Meer lezen over somberheid, depressie of depressieve klachten? Kijk op een van deze websites: