Embleem Zr.Ms. Zeeland (P841)

Heraldische beschrijving

Golvend doorsneden: I van goud, beladen met een ten halve uit de baren naar boven komende leeuw van keel, getongd en genageld van azuur; II golvend gedwarsbalkt van 6 stukken van azuur en zilver. Als embleemspreuk 'luctor et emergo' (ik worstel en kom boven) in Latijnse letters van sabel op een lint van zilver.

Symbolische betekenis

Het embleem is ontleend aan het provinciewapen van Zeeland. Hierin is de Hollandse leeuw omspoeld door water, zoals ook de Zeeuwse eilanden permanent voor hun bestaan moeten vechten.