Embleem Zr.Ms. Johan de Witt (L801)

Heraldische beschrijving

Het embleem toont in azuur een 17e-eeuws fregat van natuurlijke kleur. De tuigage komt uit de embleemrand. De spiegel is beladen met het familiewapen van Johan de Witt, in sinopel boven een haas, achtervolgd door een hazewind en beneden een brak, de kop gericht naar de haas. Alles van zilver. Het fregat vaart op een zee, bestaande uit een golvende schildvoet, golvend gedwarsbalkt van 3 stukken, zilver en azuur.

Als devies AGO QOUD AGO (Ik doe, wat ik doe) in Latijns letters van zilver op een lint van azuur.

Familiewapen

Indien een marineschip naar een persoon wordt vernoemd, is het gebruikelijk om als embleem eenvoudigweg het betreffende familiewapen te gebruiken. Dit stuitte in dit geval echter op bezwaren bij de marineleiding. Het wapen De Witt (de voorouders van de raadpensionaris waren blijkbaar nogal geporteerd van de jacht) vertoont namelijk 2 honden die een haas achterna zitten, een typisch landelijk tafereel dat weinig affiniteit heeft met de marine of de zee. Het leek inderdaad op zijn plaats om, mits het familiewapen wel op een of andere wijze in het embleem zou worden verwerkt, hier van de algemene regel af te wijken en naar een andere symboliek uit te zien. Daarbij kwam al spoedig een naamgenoot van het landing platform dock in het vizier, een in de 17e eeuw, dus in de tijd van Johan de Witt gebouwd fregat. Door de nadruk te leggen op weergave van de romp, en op de spiegel een kleine versie van het gewraakte familiewapen aan te brengen, kwam tenslotte een fraai en functioneel embleem tot stand.