Directie Materiële Instandhouding

Het onderhoud van schepen, onderzeeboten en systemen bij de marine gebeurt bij de Directie Materiële Instandhouding (DMI) in Den Helder. Hier werken specialisten aan de hightech installaties: voortstuwing, elektronica en wapensystemen aan boord.

Video: Directie Materiële Instandhouding

Onderhoudservaring

De DMI is betrokken bij alle fasen van de ontwikkeling en het gebruik van een schip, of bijvoorbeeld een radarsysteem:

  • het deelt ervaringen bij het ontwerpen; 
  • het maakt nieuwe schepen en systemen klaar voor gebruik;
  • het verzorgt het onderhoud.

Klanten DMI

De DMI heeft veel klanten. Allereerst de marine, landmacht, luchtmacht, marechaussee en ondersteunende diensten van Defensie. Daarnaast werkt de DMI voor andere ministeries en internationale partners.