Duurzaamheid

Klimaatverandering heeft invloed op de vrede en veiligheid in de wereld. De krijgsmacht bereidt zich daarop voor. Want Defensie moet onder alle omstandigheden kunnen opereren. Daarom werkt Defensie  aan een duurzame krijgsmacht, samen met de Europese en NAVO-partners.

Ook neemt Defensie zo haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Door bij te dragen aan de doelen uit het Klimaatakkoord. 

Welke doelen stelt Defensie?

Defensie wil stap voor stap naar een duurzame krijgsmacht en stelt daarvoor 3 doelen:

 • Aanpassen aan de effecten van klimaatverandering, bijvoorbeeld nieuwe eisen voor vastgoed omdat het waterpeil stijgt.
 • Onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen, bijvoorbeeld bij missies.
 • Werken zonder afval en met hergebruik van grondstoffen: circulair werken.

Welke maatregelen neemt Defensie?

Om de doelen te bereiken neemt Defensie 3 maatregelen: voor operationeel materieel, voor vastgoed en terreinen en voor bedrijfsvoering.

 • Operationeel materieel
  Denk bijvoorbeeld aan de persoonlijke uitrusting van militairen, kampementen en de logistiek. En aan toekomstige elektrische legervoertuigen die bijna geluidloos kunnen optreden. Defensie wil verduurzaming ervan zoveel mogelijk met NAVO-partners aanpakken.
  Een ambitieus doel is de stapsgewijze groei naar gemiddeld 30% duurzame brandstoffen, bijvoorbeeld kerosine en diesel. Voor kerosine maakt de organisatie eerst afspraken met de NAVO-partners. Ook onderzoekt Defensie het gebruik van synthetische brandstoffen.
  Wilt u meer weten? In de Roadmap Energietransitie Materieel staat hoe Defensie de energietransitie van het operationeel materieel tussen 2030 en 2050 wil aanpakken.
 • Vastgoed en terreinen
  Net als de krijgsmacht wordt de bedrijfsvoering groener. Het Defensievastgoed wordt vernieuwd en verduurzaamd, denk daarbij aan de kazernes, havens, vliegvelden, oefenterreinen en schietbanen. Het doel is energieneutraal en gasloos vastgoed in 2050.
  Lees hier meer over in het Strategisch Vastgoedplan 2022.
 • Bedrijfsvoering
  Defensie gaat bewust om met grondstoffen. Bijvoorbeeld door verminderen van verbruik, verlengen van levensduur en hergebruik van materialen. Afval wordt gebruikt voor recycling.
  Met een mobiliteitsplan verduurzaamt Defensie de zakelijke mobiliteit en het woon-werkverkeer van personeel. Als voorbeeld: de dienstauto's worden elektrische dienstauto's en er komen laadpalen op Defensieterreinen. De organisatie verduurzaamt ook het inkoopproces.

Deze maatregelen staan ook in de infographic Uitvoeringsagenda Duurzaamheid Defensie. Verder haakt Defensie in een vroeg stadium aan bij innovaties in de markt en neemt deel aan Rijksbrede initiatieven voor duurzaamheid.

Klimaatakkoord voor Nederland

Het klimaat verandert. De gemiddelde temperatuur is wereldwijd flink gestegen. Ook Nederland krijgt steeds vaker te maken met extreem weer. Het regent vaker en harder en tropische dagen komen steeds vaker voor. Om daarop in te spelen heeft Nederland duurzame maatregelen genomen en afspraken gemaakt. Die zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord. Het doel van het Klimaatakkoord is een vermindering van broeikasgassen met 49% in 2030; in 2050 moet dat 95% zijn.

Energietransitie

Wat is energietransitie eigenlijk? Energietransitie betekent de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame hernieuwbare energie. Fossiele brandstoffen zijn bijvoorbeeld gas en steenkool. Bronnen voor duurzame (groene) energie zijn bijvoorbeeld zon, wind en water.

Video: Voorbeelden duurzame ontwikkelingen bij Defensie

Defensie zet zich wereldwijd in voor vrede en veiligheid. Energie is daarbij van cruciaal belang. Want alles wat vliegt, vaart of rijdt, gebruikt energie. Tot nu toe kwam die energie vooral van fossiele brandstoffen. Maar Defensie wil minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen, zonder in te leveren op slagkracht. We gebruiken steeds vaker schone energie die we zelf op kunnen wekken. Zo komen we op missie nooit zonder te zitten. En er zijn andere voordelen voor de operatie. We gebruiken elektriciteit en kunnen bijna geluidloos optreden. Zodat de vijand ons niet hoort.

Wij zijn bezig met een pilot , voor de inzet van drones. Drones werken op batterijen en daar hebben we stroom voor nodig. Alleen in het veld hebben we niet altijd stroom, maar hebben we wel heel vaak zonne-energie tot onze beschikking. En vandaar dat we nu dus ook aan het uitproberen zijn hoe dat werkt om met zonne-energie de batterijen van de drones op te laden. 

We krijgen steeds vaker te maken met extreem weer. Hitte, droogte en overstromingen leiden tot conflicten over grondgebied en zorgen voor migratie.

Klimaatverandering heeft een impact op de vrede en veiligheid. Het is een extra stimulans om te verduurzamen. De luchtmacht wil meer gebruik maken van biobrandstof. 

In het kader van energietransitie mengt Defensie biobrandstof bij bij de reguliere brandstof. Voor de luchtmacht, hier op de Vliegbasis Leeuwarden, mengen we 5% bij op de kerosine. Die biokerosine wordt gemaakt van oude vetten en plantaardige oliën. We zijn ook druk bezig met ontwikkelingen op het gebied van synthetische brandstoffen. Dat wordt gemaakt uit CO2, water en elektriciteit. Dat zal in de toekomst een stuk goedkoper worden en uiteindelijk waarschijnlijk biobrandstoffen gaan vervangen. 

Het grote voordeel van synthetische brandstof is dat je het zelf kunt maken. Zo ben je minder afhankelijk van olieleverende landen. We maken onze eigen energie en we doen ook aan energiebesparing. De landmacht test de mogelijkheden in het veld. 

We zijn hier in Ede aan het experimenteren met een thermocanvastent. Het is een tent met een hele hoge isolatiewaarde en voorzien van zonnepanelen. Deze tent voorziet zichzelf van energie en dat is middels zonnepanelen. Dat ligt gewoon over de tent heen. Nu is het best wel bewolkt, dan krijg je geen maximale opbrengst van je zonnepanelen. Maar je zal altijd opbrengst hebben. 

Defensie zet in op groene innovaties. We investeren in schone energie. Om elke dag met hernieuwde energie dat te kunnen doen waar we voor staan. Beschermen wat ons dierbaar is.