Infographic Uitvoeringsagenda Duurzaamheid Defensie

Klimaatverandering heeft impact op de vrede en veiligheid in de wereld. Defensie moet zich voorbereiden op de gevolgen. Want Defensie moet onder alle omstandigheden kunnen opereren. Ook wil Defensie bijdragen aan de klimaatdoelen en neemt zo haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Defensie doet dit door te anticiperen op de effecten van klimaatverandering, minder afhankelijk van fossiele brandstoffen te worden en zoveel mogelijk circulair te werken. Wat zijn de plannen? U vindt ze uitgeschreven in deze infographic.

Tekst infographic

OPERATIONEEL MATERIEEL

 • Voortouw nemen voor duurzame keuzes krijgsmacht binnen Europees en NAVO-verband (bijv. meer synthetische kerosine gebruiken). Daar waar mogelijk materieel verduurzamen. Actie afwegingskader ontwikkelen.
 • Energietransitie: inzetten op zelfvoorzienende legerkampen (o.a. onderzoek naar ontwikkeling infrastructuur voor energieopslag en gebruik: energy grids).
 • Aanjagen innovatie door eerste klant te zijn (launching customer) voor nieuw duurzaam operationeel materieel (o.a. voor klimaatneutrale hulpvaartuigen).
 • Onderzoek naar mogelijkheden voor hergebruik van materialen in het operationele domein en circulair werken op kampementen (o.a. hergebruik water).
 • Onderzoek naar mogelijkheden voor nul-emissie voertuigen in de operatie.
 • Deelname aan internationale kennisnetwerken duurzaamheid (o.a. het EDA Capability Technology Area Energy and Environment en het NAVO Climate Change and Security Centre of Excellence) om kennis op te bouwen.

Doel: 30% duurzame brandstof per brandstof soort in 2030.

VASTGOED & TERREINEN

 • Deelname aan Rijksprogramma’s Zon op Rijksdaken en Opwekking Energie op Rijksgronden.
 • Verduurzaming vastgoed: energietransitie en circulair bouwen opnemen in vastgoedplannen (o.a. Rijksbrede circulariteitscriteria in Strategisch Vastgoed Plan 2022).
 • Verbeteren energiemanagement in gebouwen om energie te besparen (bijv. centraal de verwarming overal lager kunnen zetten).

Doel: Klimaat-neutraal, gasloos en circulair in 2050.

BEDRIJFSVOERING

 • Dienstreizen verduurzamen. Actie mobiliteitsplan maken (2023) gericht op binnenlandse en buitenlandse dienstreizen en stimuleren duurzaam reisgedrag.
 • Inkoop: inzet Rijksbrede duurzaamheidscriteria bij inkoop niet-operationele producten.
 • Catering: stapsgewijs verduurzamen tot Rijksbrede niveau.
 • Opleidingen: duurzaamheid als thema opnemen in opleidingen en onderzoeken.
 • Circulariteit: afval verminderen door minder verbruik en hergebruik van materialen en producten.

Doel: Klimaat-neutraal en circulair in 2050 en zakelijke  mobiliteit halvering CO2-uitstoot 2030.

WERKWIJZE

 • Monitoren en sturen op doelstellingen opnemen in de integrale rapportage.
 • Innovatie en samenwerking.
 • Inzetten op bewustwording en gedrag.
 • Versterken van rijksbrede initiatieven.
 • Verduurzaming inkoopproces.