Nederlandse Doctrine voor Air & Space Operations

De Nederlandse Doctrine voor Air & Space Operations beschrijft het denken en doen van airpower, het leveren van militair vermogen vanuit de 3e dimensie. Beschreven worden de grondbeginselen, de rollen en de commandovoering. Ook de ruimte komt aan bod. De doctrine moet aanzetten tot het denken over het (effectiever) inzetten van airpower en de toekomst ervan.