De Nederlandse Defensie Academie

“De krijgsmacht drijft op de inzet en kwaliteit van mensen. Op effectief leiderschap. De Nederlandse Defensie Academie (NLDA) leidt deze leiders op.” Maak in deze video kennis met de NLDA.

7 verschillende instituten vormen samen de NLDA. Ze hebben elk hun eigen waarde en betekenis voor de officiersopleidingen, de krijgsmacht en de samenleving. Hiermee beschikt de NLDA over unieke expertise. Op het gebied van opleiden en vormen, (militair) leiderschap, wetenschappelijk onderzoek en militaire vraagstukken.