Oproep aan IT-markt

JIVC levert de beste IT voor de krijgsmacht, 24/7 wereldwijd. Dat kunnen we niet alleen!

Mijn naam is Michiel Borgers, directeur van het Joint Informatievoorziening Commando (JIVC). Vanuit het JIVC zoek ik wederzijds commitment met IT-leveranciers.

JIVC is de strategische IT-partner van Defensie. Voor militairen en burgers, tijdens oefeningen en missies, voor de kazernes en voor thuis. De 3.500 JIVC’ers zorgen voor smartphones, werkplekken, Defensiepassen, netwerken, apps en meer; voor ruim 65.000 Defensiemedewerkers. Onze helpdesk en operational centers zijn 24/7 bereikbaar.

Dat moet ook wel. Want IT is een essentiële randvoorwaarde om missies uit te kunnen voeren. Zonder IT rijdt, vliegt en vaart er niets.

Onze innovatieve IT vind je in wapensystemen die zijn verbonden met communicatiesystemen. Met onze IT en technische kennis dragen we bij aan de cyberveiligheid van Nederland, de EU en de NAVO. Missies zijn afhankelijk van goede inlichtingen en JIVC levert de IT om inlichtingen te verzamelen en te verwerken. Onze IT vind je binnen Defensie overal, zoals bij de marine, de landmacht, de luchtmacht en de marechaussee.

JIVC is onderdeel van het Commando Materieel en IT. We ondersteunen de groeiambities van Defensie optimaal vanuit onze rol als IT-leverancier. Daarvoor werken we steeds meer samen met de IT-markt. Op die manier versnellen, vernieuwen en verbeteren we onze IT. Dat doen we voor ons allemaal! Wij beschermen digitaal wat ons dierbaar is.

Mijn oproep is: doe met ons mee!

Michiel Borgers,
Directeur JIVC