Samenwerken met de markt

JIVC is hét IT-bedrijf binnen Defensie. Om als JIVC te kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar IT is meer samenwerking nodig met de markt. U kunt als professional en partner helpen bij het versnellen en vernieuwen. Daar trekt Defensie veel geld voor uit, jaarlijks ruim € 1 miljard.

Samenwerking, de sleutel tot succes

Het aantal nieuwe projecten en ambities groeit, terwijl het aantal mensen hiervoor beperkt is binnen JIVC. Deze uitdaging gaat JIVC aan door prioriteiten te stellen, en capaciteit vrij te maken door samenwerking met de markt. We breiden samenwerkingen met bestaande partners uit en kijken daarnaast naar partijen die iets nieuws kunnen toevoegen aan onze dienstverlening.

Naast de ontwikkeling van nieuwe IT speelt er ook nog de uitdaging om oude elementen van de bestaande IT-infrastructuur te laten draaien tot de vernieuwing klaar is. Dit lifecycle management zou bijvoorbeeld voor een deel aan de markt kunnen worden overgelaten.

We hebben alle uitdagingen onderverdeeld in thema’s:

De aanleiding is duidelijk. De randvoorwaarden, het budget en de thema’s zijn ingevuld. Nu gaan we hier samen invulling aan geven. We gaan drempels wegnemen en samenwerken makkelijker maken. Het doel: samen optrekken en het ontwikkelen van vruchtbare partnerships voor de lange termijn.

IT-tafels

We gaan daarom gericht met jullie in dialoog over de invulling van onze concrete vraag en behoeftes. Dit doen we met zogenoemde IT-tafels, bijeenkomsten vanuit onze nieuwe afdeling IT-Performance & Sourcingmanagement.

De IT-tafels zorgen de komende jaren voor een gestructureerde dialoog tussen JIVC en de markt. We gebruiken een matrix van IT-tafels en bijpassende thema’s om vraagstukken te bespreken, op te lossen en om te zetten in programma’s, projecten en opdrachten. Er is ook een aantal ‘wicked problems’ aan te pakken,  problemen die moeilijk of onmogelijk oplosbaar lijken. Denk aan bepaalde transities (run & change), integraties en migraties van operationele technologie (OT) en informatietechnologie (IT), de flexibele schil (vaardigheden, schaalbaarheid, timing) en het identificeren van andere samenwerkingsvormen.

Direct naar de IT-tafels

Je kunt dus meedoen met de dialoog aan een IT-tafel. Hieronder kun je doorklikken naar meer informatie over de IT-tafels.

IT-tafels en datums
IT-tafel Datum
Faciliteren groei IT-dienstverlening Datum volgt
Definiëren marktstandaarden Datum volgt 
Maatwerk versus standaarden Datum volgt
Faciliteren groei IT-dienstverlening Datum volgt
Future border versus exponentiële groei reizigers Datum volgt
Ecosysteem simulatie (One World) Datum volgt
Information driven operations Datum volgt
Faciliteren groei IT-dienstverlening Datum volgt
Maatwerk naar standaard Datum volgt
Flexibele schil (capaciteit, competenties, commitment) Datum volgt
Governance JIVC/Defensie Datum volgt
Digital Twinning 16 mei 2024
Implementatie van de multi-cloudstrategie in het hybride IT-landschap 18 april 2024
Operationele IT voor landgebonden optreden 21 maart 2024
Aanbodgedreven API Management in het integratielandschap 15 februari 2024
Integratie & Configuratie HR-systemen 12 december 2023
Militair denken 21 november 2023
Samenwerkingsverbanden en contractvormen 19 oktober 2023
Investeren in run & change 27 september 2023

Meer weten?

Meer informatie vind je via de beginpagina JIVC-leveranciersdialoog. Heb je een vraag? Neem gerust contact op via ons contactformulier.