Op deze pagina's vindt u een overzicht van publicaties, formulieren, video’s en geluidsfragmenten. Meer documenten vindt u op de website archiefweb.eu.

1.095 downloads

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type download kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

NAPO-nummers Groot-Brittannië

In dit document vindt u NAPO-nummers en informatie over post versturen naar Defensiemedewerkers in Groot-Brittannië.

Brochure | 24-05-2019

Handreiking reservisten bij UWV

Deze handreiking is geschreven voor werknemers, hun leidinggevenden en hun HR-adviseurs. Het doel is reservisten bij UWV een ...

Publicatie | 23-05-2019

Informatie over UGM nDER voor dienstverlaters (militairen fase 3)

Deze brochure geeft informatie aan militairen (fase 3) die de dienst verlaten vanwege UGM.

Brochure | 23-05-2019

Handleiding Thuisfront App

Voor familieleden van alle uitgezonden militairen is er de Thuisfront App. De app biedt alle noodzakelijke informatie aan ...

Publicatie | 21-05-2019

Samenvatting jaarverslag Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht 2018

 Dit is een samenvatting van het jaarverslag Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht 2018.

Jaarverslag | 16-05-2019

Jaarverslag Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht 2018

In dit jaarverslag van de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) leest u zijn bevindingen over Defensie in 2018.

Jaarverslag | 16-05-2019

Jaarverslag Integriteit Defensie 2018

Het jaarverslag schetst een beeld van de activiteiten binnen Defensie om de integriteit te bevorderen. Ook staat in het ...

Jaarverslag | 15-05-2019

Toelichting op het jaarverslag door IGK luitenant-generaal Van Griensven

In de video geeft de Inspecteur-generaal der Krijgsmacht, luitenant-generaal Van Griensven, een toelichting op zijn jaarverslag ...

Video | 15-05-2019

Brief inzet Defensie Arbeidsvoorwaarden

Het Defensiepersoneel heeft aangegeven meer inzicht en duidelijkheid te willen over de gesprekken met de vakbonden over de ...

Brief | 14-05-2019

Koning Willem-Alexander bezoekt de Defensie Duikgroep

De clip is een verslag van het bezoek van koning Willem-Alexander aan de Defensie Duikgroep in Den Helder in mei van 2019.

Video | 14-05-2019

Zie ook