Op deze pagina's vindt u een overzicht van publicaties, formulieren, video’s en geluidsfragmenten. Meer documenten vindt u op de website archiefweb.eu.

1.055 downloads

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type download kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

De geluidbelasting rondom Vliegbasis Eindhoven in 2018

Om geluidbelasting te bepalen registreert de minister van Defensie elk jaar gegevens van feitelijk gebruik door militair ...

Rapport | 17-04-2019

Grenzen Particularly Sensitive Sea Area (PSSA) Waddenzee

Het zip-bestand bevat de grenzen van de Particularly Sensitive Sea Area (PSSA) Waddenzee. De Internationale Maritieme Organisatie ...

Applicatie | 17-04-2019

Grenzen Eems-Dollard verdrag en aanvullende overeenkomst

Het zip-bestand ‘Grenzen Eems-Dollard verdrag en aanvullende overeenkomst’ bevat de Nederlandse grenzen volgens het ...

Applicatie | 17-04-2019

Grenzen kustwateren Kaderrichtlijn Water

Het zip-bestand ‘Grenzen kustwateren Kaderrichtlijn Water’ bevat de grenzen van de kustwateren volgens de Europese Kaderrichtlijn ...

Applicatie | 17-04-2019

Zones gemeenschappelijk Visserijbeleid

Het zip-bestand ‘Zones gemeenschappelijk Visserijbeleid’ bevat zones volgens het Gemeenschappelijk Visserijbeleid op de Noordzee. ...

Applicatie | 17-04-2019

NAPO-nummers Luxemburg

In dit document vindt u NAPO-nummers en informatie over post versturen naar Defensiemedewerkers in Luxemburg.

Brochure | 12-04-2019

Verbeterblad voor kaart 120 - BaZ 134/19

Aanbrengen van bijgevoegd verbeterblad (blck_c120_y2019_baz134). (Attentie! gebruik de juiste printerinstellingen).

Publicatie | 11-04-2019

Toespraak Ank Bijleveld tijdens NATO Night

Speech by the Netherlands Minister of Defence drs. Ank Bijleveld-Schouten at NATO Night, 11 April 2019, Utrecht “We are stronger ...

Toespraak | 11-04-2019

NAPO-nummers Israël

In dit document vindt u NAPO-nummers en informatie over post versturen naar Defensiemedewerkers in Israël.

Brochure | 09-04-2019

Beschouwing literatuur en meldpunt burnpits CEAG

Rapport | 08-04-2019

Zie ook