Op deze pagina's vindt u een overzicht van publicaties, formulieren, video’s en geluidsfragmenten. Meer documenten vindt u op de website archiefweb.eu.

1.108 downloads

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type download kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

PX-10 Bulletin 2

In dit bulletin informatie over de voortgang van het onderzoek naar de schadelijke gevolgen van het wapenreinigingsmiddel (2009).

Brochure | 04-02-2009

Artikel: Grenzen op zee schuiven op door zeebodemdynamiek

Uitgave van het Interdepartementaal Directeurenoverleg Noordzee (IDON) over verschuivingen van zeegrenzen.

Brochure | 01-12-2008

Een taai probleem. De personeelsvulling bij de Koninklijke Landmacht (1814-1989)

Artikel van het hoofd wetenschappelijk onderzoek van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie en bijzonder hoogleraar ...

Brochure | 07-07-2008

Artikel: Hydrografische kaarten van de Noordzee komen van de Dienst der Hydrografie

I.A. Elema en J. Schaap, in: Nieuwsbrief Integraal Beheer Noordzee.

Brochure | 01-07-2007

Memorie Noordzeereductiematrix 2006

Het standaard reductievlak voor zeekaarten is het Lowest Astronomical Tide (LAT). Dit is de laagst mogelijke waterstand gebaseerd ...

Rapport | 27-04-2007

Gerubriceerde opdrachten buiten Defensie

Deze folder is bedoeld voor de verwervende instanties binnen het ministerie van Defensie. Verwervende instanties schakelen ...

Brochure | 04-01-2007

Artikel: Het gebruik van coördinatenstelsels op zee

Artikel van medewerkers van de Dienst der Hydrografie over het gebruik van coördinatenstelsels op zee.

Brochure | 01-10-2006

Artikel: Governing the North Sea in the Netherlands

Artikel door medewerkers van de Dienst der Hydrografie in het vakblad Administering Marine Spaces, International Issues, over het ...

Brochure | 01-07-2006

Artikel: De militaire dimensie van hydrografie

Artikel van ktz R. van Rooijen uit het Marineblad over de militaire dimensie van hydrografie.

Brochure | 01-05-2004

Artikel: Ocean governance and the marine cadastre, the Netherlands North Sea

I.A. Elema, M. Barry en P. van der Molen, in: Proceedings of the third ABLOS conference.

Brochure | 01-10-2003

Zie ook