Kaartje met maritieme zones (detail ENC NL50132a)

Door de aanleg van Maasvlakte 2 verschuiven de maritieme zones in de Noordzee. Door de verschuiving wordt het Nederlands territorium circa 55 km2 groter. In dit document vindt u de kaart met de nieuwe situatie.