Artikel: Hydrografische kaarten van de Noordzee komen van de Dienst der Hydrografie

I.A. Elema en J. Schaap, in: Nieuwsbrief Integraal Beheer Noordzee.